Som norsk utenlandsstudent har du rett på rabatterte priser på bl.a. kollektiv transport i Norge. 

Pr. i dag, faktisk siden januar 2014, så har også norske studenter som studerer i utlandet rett til rabatterte priser på offentlig transport i Norge.

Studentrabatt hos Ruter:

Etter en del press (fra blant annet ANSA) på nettopp dette, innførte Ruter endelig rabatt for alle norske studenter i januar 2014. Det står mer om dette i regelverket til Ruter:

"Studentrabatten gjelder for deg som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter omfattes også av ordningen. Studentrabatt gis dessuten til lærlinger og lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4.

Studentrabatt gis til studenter/elever under 30 år. Har du fylt 30 år, må du kjøpe vanlig voksenbillett. Er du yngre enn 20, lønner det seg å kjøpe 30-dagersbillett for ungdom."

Les mer om studentrabatt hos Ruter (Oslo og omegn).

Studentrabatt hos NSB:

Alle norske utenlandsstudenter (med gyldig studiebevis/legitimasjon) og som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen får også rabatt hos NSB.

Hva er gyldig legitimasjon?

  • Studiekort/bevis med gyldig semestermerke og foto
  • Attestasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester. Sammen med bankkort, førerkort, pass el. annen godkjent legitimasjon med foto.
  • ISIC-kort med NSB-logo og logo til studieinstitusjon
  • ISIC-kort med NSB-logo og tekst nederst på kortet: 'NSB-rabatt gis kun sammen med kvittering for betalt semesteravgift'
  • ANSA-kort/forsikringskort gir ikke rett til rabatt

Hvis du blir nektet studentrabatt på transport i Norge i fremtiden, så kan du altså vise til regelverket. Dette bør de fleste i NSB/Ruter være opplyst om nå.