Når du skal studere i utlandet kan det være at du må ta ulike opptakstester. Dette avhenger av studieland og faget du skal studere. De vanligste opptakstester er SAT, ACT, Høgskoleprovet Sverige, GMAT, GRE og HPAT.

Opptakstester til bachelorgrad i USA

SAT - Scholastic Aptitude Test

SAT testen har tre hoveddeler: matte, leseforståelse og essayskriving. Mange læresteder fra USA og andre land krever opptakstesten SAT som del av sine opptakskriterier til første året av en bachelorgrad.
Det finnes to varianter av denne testen, SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) og SAT Subject test. Testene måler din kunnskapsbasis, og gir universitetene en indikasjon på om du er klar til å ta fatt på studier ved deres college.

Praktisk informasjon om SAT-test

Påmelding: www.collegeboard.org
Testsentre:

Pris: SAT: 86 USD / SAT with essay: 100 USD /SAT subject test: 66 USD. En fullstendig oversikt over priser finner du her.
Resultater: Resultatene får du etter ca. fem uker. Du finner en oversikt over når du kan forvente testresultatene på Collegeboard.
Gyldighet: 5 år

Finn ut når og hvor du kan ta testen! 

ACT - American College Testing

ACT testen vurderer fire områder: engelsk, matte, realfag og leseforståelse. Mange læresteder fra USA og andre land krever opptakstesten ACT som del av sine opptakskriterier til første året av en bachelorgrad. Testen tar utgangspunkt i hva amerikanske elever har lært på High School.

Praktisk informasjon om ACT-test

Påmelding: www.actstudent.org
Testsentre: Universitetet i Oslo og International School of Stavanger
(Det er for tiden ikke mulig å ta ACT-testen i Skandinavia, men du kan dra til London for å ta den)
Pris: 83.50 USD
Resultater: Du får resultatet etter tre-åtte uker

Forbered deg til SAT og ACT!

Opptakstest til bachelorgrad i Sverige

Högskoleprovet er en svensktest i allmennkunnskap som består av matematikk, svensk og engelsk. Tar du prøven stiller du i den såkalte HP-kvoten i tillegg til karakterkvote. Dersom du ikke har godt nok karaktersnitt for å kunne komme inn på en utdanning, har du muligheten for å avlegge högskoleprovet, og søke med resultatene herfra. Högskoleprovet er ikke et unntak for generell studiekompetanse og heller ikke et unntak for spesifikke fagkrav for de enkelte studiene.

Praktisk informasjon om Högskoleprovet

Påmelding: Studera.nu
Påmeldingsfrist: Vanligvis 15. september og 15. februar
Testsentre: Universiteter og høgskoler i Sverige
Pris: 350 SEK
Gyldig: 5 år

Opptakstester til mastergrad

GMAT - Graduate Management Admission Test

GMAT testen gjelder for deg som skal søke deg inn på en mastergrad i økonomifag (inkl. MBA). Testen vurderer analytical writing, quantitative and verbal skills.

Praktisk informasjon til GMAT

Påmelding: MBA.com
Testsenter: Glasspaper AS i Oslo
Tidspunkt: Hver mandag til torsdag
Pris: 250 dollar
Resultater: Du får resultatet innen 20 arbeidsdager

Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at du forbereder deg godt.

Hvis du tar testen flere ganger tar ofte skolene gjennomsnittet av poengsummene dine og bruker det i opptaksprosessen.

Forbered deg med en Gratis GMAT-test.

GRE- Graduate Record Exam

Opptakstesten GRE er aktuell for deg som skal søke deg inn på en mastergrad innen samfunnsfag og lignende i USA. Testen vurderer dine verbal, quantitative and analytical writing skills.

Praktisk informasjon til GRE

Påmelding: GRE test
Testsentre: Universitet i Oslo og American College of Norway i Moss
Pris: 205 USD

Forbered deg til GRE-testen!

Opptakstest til medisin i Irland

HPAT-testen

HPAT-testen er en 2 1/2 timelang papirbasert multiple-choice test som er delt i tre deler. Den måler kandidatens logiske resonnement og problemløsningsferdigheter, så vel som ikke-verbal argumentasjon og evnen til å forstå menneskers tanker, atferd og/eller intensjoner. Du trenger ingen realfagkunnskaper for å ta testen.

Praktisk informasjon til HPAT

Påmelding: HPAT-Ireland
Testsentre: Diverse testsentre rundt Irland. Du kan ikke ta testen i Norge.
Pris: 120 Euro

Forberedelse til testen kan kjøpes på HPAT-siden etter registrering.

Øv deg på HPAT-testen med eksempeloppgaver: eksempel 1eksempel 2eksempel 3

Hjelp med SAT, GMAT eller TOEFL test?

Nå kan du ta TOEFL-testen i Oslo hos ANSA. Les mer her

House of Math er en agent som tilbyr forberedende kurs og tilpasset hjelp til deg som trenger å forberede deg til SAT, GMAT eller språktesten TOEFL.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter