Opptakstester

Når du skal studere i utlandet kan det være at du må ta ulike opptakstester. Dette avhenger av studieland og faget du skal studere. De vanligste opptakstester er SAT, ACT, Høskoleprovet Sverige, GMAT og GRE.  

Publisert: 05.09.2014 - Oppdatert: 27.03.2017

Opptakstester til bachelorgrad i USA

SAT - Scholastic Aptitude Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten SAT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (første året av en bachelorgrad). Testene tar utgangspunkt i hva amerikanske elever har lært på High School.
Det finnes to varianter av denne testen, SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) og SAT Subject test. Testene måler din kunnskapsbasis, og gir universitetene en indikasjon på om du er klar til å ta fatt på studier ved deres college.

Praktisk informasjon om SAT-test

Påmelding: www.collegeboard.org
Testsentre: Universitetet i Oslo, International School of Stavanger og Red Cross Nordic United World College, Flekke.
Pris: 75 dollar for reasoning, 49 dollar for subject.
Resultater: SAT-resultatene får du etter ca. fem uker
Gyldighet: 5 år

ACT - American College Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten ACT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (første året av en bachelorgrad). Testen tar utgangspunkt i hva amerikanske elever har lært på High School.

Praktisk informasjon om ACT-test

Påmelding: www.actstudent.org
Testsentre: Universitetet i Oslo og International School of Stavanger
Pris: 59 dollar
Resultater: Du får resultatet etter fire-syv uker

Opptakstest til bachelorgrad i Sverige

Högskoleprovet er en svenskest i allmennkunnskap som består av matematikk, svensk og engelsk. Tar du prøven stiller du i den såkalte HP-kvoten i tillegg til karakterkvote. Dersom du ikke har godt nok karaktersnitt for å kunne komme inn på en utdanning, har du muligheten for å avlegge högskoleprovet, og søke med resultatene herfra. Högskoleprovet er ikke et unntak for generell studiekompetanse og heller ikke et unntak for spesifikke fagkrav for de enkelte studiene

Praktisk informasjon om Högskoleprovet

Påmelding: Studera.nu
Påmeldingsfrist: Vanligvis 15. september og 15. februar
Testsentre: Universiteter og høgskoler i Sverige
Pris: 350 SEK
Gyldig: 5 år

Opptakstester til mastergrad

GMAT - Graduate Management Admission Test

Opptakskrav om GMAT gjelder for deg som skal søke deg inn på en mastergrad i økonomifag (inkl. MBA). 

Påmelding: MBA.com
Testsenter: Glasspaper AS i Oslo
Tidspunkt: Hver mandag til torsdag
Pris: 250 dollar
Resultater: Du får resultatet innen 20 arbeidsdager

GMAT-testen er delt inn i fire deler:

  • Analytical Writing Assessment
  • Integrated Reasoning
  • Quantitative
  • Verbal

Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at du forbereder deg godt. 

Hvis du tar testen flere ganger tar ofte skolene gjennomsnittet av poengsummene dine og bruker det i opptaksprosessen. 

Praktisk informasjon om GMAT-testen

GMAT-testen tilbys ved Glasspaper AS i Oslo mandag til torsdag.

GRE- Graduate Record Exam

Opptakstesten GRE er aktuell for deg som skal søke deg inn på en mastergrad innen samfunnsfag og lignende i USA.

GRE-testen tester dine kunnskaper innen:

  • Verbal Reasoning
  • Quantitative Reasoning
  • Analytical Reasoning

 

Kan tas i Oslo, og Moss.

Pris: 205 USD

Se nettsidene til UiO for påmelding og mer informasjon.  

Tips til GMAT-testen: How to study for the GMAT

Praktisk informasjon om studier i utlandet