I Nederland kan du sykle gatelangs, lære deg et nytt språk og oppleve hverdagen enten i storbyen eller på mindre steder. Kollektivtransporten er godt utviklet, og det er lett å komme seg fra a til å over hele landet. På samme tid en sykkelen et «must» og måten de fleste beveger seg rundt i nabolaget. Kriminologistudiet finnes ved flere lærersteder over hele landet, og det er mange ulike fokus og retninger og du har mulighet til å fordype deg i mange ulike fagfelt. Her kan du studere på store eller små steder!  

Aktuelle lærersteder

Disse skolene tilbyr bachelor og mastergrad i kriminologi:

Hvordan søke på kriminologi i Nederland

Bachelor

Undervisningen er på nederlandsk. Studiet er et såkalt «lukke studie», der det er flere søkere enn plasser på programmet. Noen av skolene tar opp studenter via det nasjonale lotterisystemet, mens andre tar inn direkte. Du kan lese mer om lotteriet på våre nettsider om bachelorstudier i Nederland, og se skolenes hjemmeside for adgangskrav.

Master

Undervisningen er stort sett på nederlandsk. Du må søke direkte til skolen, og ha en relevant bachelor utdannelse. Se skolenes hjemmesider for mer informasjon.

Retninger

Kriminologistudiet har tre hovedretninger, og forskjellige skoler og land fokuserer på ulike deler. De tre er sosiologi, jus og politi. Du bør sette deg inn i hva skolen du ønsker å gå på tilbyr og hvilket retning de fokuserer på. Dette er enkelt å finne ut av; du kan lese mye av emnebeskrivelsene eller beskrivelsen av faget som helhet. Hvilken retning studiet tar vil ha mye å si for hvor det er aktuelt for deg å søke jobb etter endt studie.

Finansiering

Du må betale skolepenger for universitetene i Nederland. På lånekassens side om utdanning i utlandet kan du lese om muligheten for stipend og lån.