International relations er et populært studium! I Nederland kan du studere internasjonale relasjoner ved flere læresteder, på bachelor- og mastergradsnivå. Undervisningen går vanligvis på engelsk. Skolepengene er lave og ligger på 2060 euro i året.

Om utdanningen

Les om internasjonale relasjoner på ANSAs hoveside om faget.

Bachelorgradene går over tre år, mastergradene over ett eller to.

Finne fagretning og lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder ved å søke på søkemotoren Studyfinder. Utdanningene tilbys ofte i kombinasjon med business eller organisasjonslære.

Ifølge den internasjonale rankinglisten QS er både Leiden University og University of Amsterdam blant de beste i verden på politikk og internasjonale relasjoner.

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ofte vil lærestedet også kreve at du har bestemte fag på vitnemålet/bachelorgraden din. Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under admission.

Motivasjonsbrev, referanser og CV utgjør vanligvis en del av vurderingsgrunnlaget i opptaksprosessen.

Språktester

Lærestedene krever at du tar en engelsktest. Vanligvis er dette TOEFL eller IELTS, som begge kan tas i Norge. Du må oppnå et score som tilsvarer andre eller tredjeklasse engelsk fra videregående.

Slik søker du

De fleste bachelorutdanninger har søknadsfrist i perioden januar til april. Mastergradene har vanligvis søknadsfrist i perioden mars til september.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan, og når, du søker under admission eller application. Noen læresteder ønsker at du søker direkte til dem via online-søknad, mens andre krever at du bruker en søkeportal alla samordna opptak.

Skolepenger og finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger vanligvis på 2060 euro i året. Dette gjelder både for bachelor og mastergrader. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.