Ex.phil og Ex.fac

Mange studierepresentanter organiserer korte studieopphold i utlandet for norske studenter, normalt over et semester. Fag som tilbys er blant annet ex. phil., ex. fac., språk, idrett, internasjonal politikk, religion, sosialantropologi, utviklingsstudier, turisme, psykologi og antropologi. De fleste studietilbudene gir studiepoeng i Norge og er dermed støtteberettiget i Lånekassen. Undersøk dette i hvert enkelt tilfelle. Undervisningen er normalt på norsk.

Publisert: 21.08.2014 - Oppdatert: 05.10.2015

Ex. phil og Ex.fac i utlandet

ANSA får mange spørsmål om å ta Ex.phil og Ex.fac i utlandet. Under ser du hvilke representanter som har slike ordninger.

  • Universitetet i Agder: Ex.phil/Ex.fac på øya Lesbos i Hellas
  • Gateway College:  Ex.phil/Ex.fac på Bali, Cape Town (Sør-Afrika), Paris (Frankrike), Playa del Carmen (Mexico), Miami (USA).  
  • GOstudy:  Ex.phil/Ex.fac på Bali, Cuba, Brasil, Mexico og Sydney.
  • Kulturakademiet:  Ex.phil/Ex.fac på Bali, Roma, San Francisco og Barcelona
  • Kulturstudier:  Diverse studier i Argentina, India, Nicaragua, Vietnam og Ghana

Se denne listen over samarbeidspartnere som innfrir ANSAs etiske retningslinjer. 

 

Foto: J.D. Falk