I Irland finnes det mange alternativer for å studere økonomisk-/administrative fag og kombinere det med andre fag. Du kan studere både på bachelor og masternivå kun Economics eller i kombinasjon med språk, historie, psykologi og mye mer.

Om utdanningen

En bachelorgrad kan vare fra 3 til 4 år. En mastergrad kan vare 1-2 år.

  • Samfunnsøkonomi i utvalgte land

Hvordan finne studium

Bruk søkemotoren til det irske samordnaopptak CAO for å finne frem til de fleste utdanninger. Bachelorgrader tilbys på forskjellige nivåer:

Level 6, eller Higher Certificate

Level 7 eller Ordinary degree, og

Level 8 eller Honours degree

Kun bachelorgrader på Level 8 er støtteberettiget av Lånekassen.

 

Opptakskrav        

Opptakskravene varierer, men inkluderer som regel engelsk og matte. Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til universitetet.

Opptak på irske universiteter baseres i utgangspunktet på karaktersnittet ditt fra videregående skole.

NB! Husk at karaktersnitt blir regnet om ut i fra 6 ulike karakterer fra 2. og 3. året på videregående. Karaktersnitt blir regnet om ved at man regner gjennomsnitt fra de tre beste eksamenskarakterer og dine tre beste standpunktkarakterer.

 

Hvordan søke

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet CAO (unntak noen private universiteter). Søknaden og veiledning til utfylling av søknaden (på engelsk) finner du på www.cao.ie

Du kan søke på opptil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Godkjenning

Etter studier innen samfunnsøkonomi kreves ingen spesiell godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Dette gjelder uavhengig av utdanningsnivå. 

Det er arbeidsgiver som bestemmer om innholdet og omfanget i utdanningen din er tilstrekkelig for å utføre oppgavene i stillingen du søker. NOKUT kan vurdere om utdanningen du har fra utlandet er på samme nivå som en tilsvarende norsk utdanning. 

 

Skolepenger

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Dermed kan norske studenter bli omfattet av ordningen free tuition på landets bachelorutdanninger. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees kan du likevel kvalifisere til EU fee.

   Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 2750  

  23000 nok

         € 4000-8000 

     33000 – 66000 nok

         € 10000-30000  

       80000 – 25000 nok  

Les mer på studentfinance.ie. Her kan du se hvilke skoler som er omfattet av ordningen.


Det er fortsatt opp til de irske lærestedene å avgjøre hvorvidt norske studenter som tar mastergrad, skal betale ”free fee” eller ”EU fee”.

 

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.