Bachelorgraden (licence) i Frankrike varer i tre år, og årene omtales som L1, L2 og L3. Faget samfunnsøkonomi heter Sciences économiques på fransk. Faget undervises ofte sammen med ledelse (gestion) de første to årene av studiet. På L3 velger man den disiplinen man ønsker å gå videre med. Det kan også være mulig å kombinere faget samfunnsøkonomi med andre disipliner som for eksempel statsvitenskap.

Om utdanningen

En bachelorgrad i samfunnsøkonomi i Frankrike inneholder fag som makro- og mikroøkonomi, økonomisk historie, økonomisk analyse, matematikk, statistikk, informatikk, ledelse og språk.

Etter licence kan man gå videre til to år på master i for eksempel økonomi, økonometri, bank, finans, forsikring eller ledelse. Det kan også være mulig å gå videre til Science Po eller til en av de franske handelshøyskolene.

  • Samfunnsøkonomi i utvalgte land

Undervisningsspråk og språkstøtte

Undervisningsspråket er fransk. Du kan få støtte fra Lånekassen til kortere språkkurseller lengre språkkurs.

Mer informasjon om ulike språkkurs i Frankrike.

Hvordan finne frem til skoler

Tilrettelagte programmer for internasjonale studenter

Ved det katolske universitetet i Lille kan du ta en bachelorgrad hvor 50 % av graden undervises på engelsk. Utveksling og praksis er en del av graden. Dette er et opptakskrevende program hvor intervju er en del av opptaksprosessen. 30 plasser i året.

Licence Sciences Economiques et de Gestion, mention Economie et Management des entreprises.

For studenter som søker utveksling har universitetet i Tours Parcours Politiques et Relations Internationales - tilbud på engelsk innen fagene jus, samfunnsøkonomi og politikk. 1/3 av plassene er reservert for utvekslingsstudenter.

Studenter som allerede har to år på samfunnsøkonomi har muligheter for å ta tredjeåret av en fransk bachelorgrad ved Université Paris Est Créteil Val-de-Marne. Krav om gode karakterer og god engelsk.