I Storbritannia har du mulighet til å studere markedsføringsfag, marketing, ved over 100 universiteter og høgskoler. Markedsføring kan kombineres med et stort utvalg andre fag, som for eksempel språkfag, business, reiseliv, mediefag, også videre.

Hvordan finne studium

UCAS kan du finne bachelorgrader og på UKPASS kan du finne mastergrader.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse. Det er som regel ingen spesifikke fagkrav når du søker på markedsføring i Storbritannia, men det kan være krav om fordypning i matematikk. Kontakt universitetet direkte for mer informasjon om opptakskrav. Engasjement, motivasjon og personlig interesse for faget bør også komme til uttrykk i søknaden. 

Hvordan søke

Du søker gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.
For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning

Det stilles ingen krav til formell godkjenning av markedsføringsutdanning fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere din bakgrunn ved ansettelser.NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100 000 og 200 000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen. Dette gjelder også toårige grader på bachelornivå.