Jus i USA

Det finnes ingen jusutdanning på bachelornivå i USA, du må altså minimum ha en bachelorgrad for å kunne søke om opptak.

Publisert: 24.02.2015 - Oppdatert: 04.05.2017

Om utdanningen

Jusutdanningen i USA finnes som en treårig utdanning som ender med graden Juris Doctor (J.D.) og som en ettårig Master of Law (LL.M.).

Juris Doctor

Juris Doctor er påkrevd for å kunne praktisere jus i USA, og er vanligvis den første graden man tar hvis man vil jobbe som advokat. Det kan være lurt å velge et universitet som er godkjent av American Bar Association (ABA).

Advokatvirksomheten i USA er i stor grad selvregulert, og hver stat har sin egen bar examination, som man må bestå for å kunne praktisere som advokat i den staten.

Opptak til Law School er kompetitivt, og det kan være svært vanskelig for internasjonale søkere å komme inn på JD-utdanningen.

Informasjon for deg som vurderer en JD-grad

Informasjon om søknadsprossess til JD

Masters of Law

Masters of Law er en internasjonalt anerkjent jusgrad med varighet på ett år. Mange med en JD-grad går videre til å ta en LLM når de ønsker å spesialisere seg. For å kunne komme inn på en LLM-grad, må du allerede ha fullført en jusutdanning. Dette programmet krever ikke LSAT-testen. Denne graden er ikke tilstrekkelig for å kunne ta bar examination i alle stater.

Informasjon for deg som vurderer LLM

Oversikt over læresteder som tilbyr LLM

Informasjon om søknadsprosess til LLM

Opptakskrav og søknadsprosess

For å kunne søke må du oppfylle følgende krav:

Advokat med utdanning fra utlandet

Vil du bli advokat i Norge bør du studere norsk jus, i Norge. For å jobbe som jurist trenger du ingen formell godkjenning. Advokat derimot er et lovregulert yrke, noe som betyr at du må ha en formell godkjenning/bevilling før du kan utøve dette yrket Norge. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som vurderer om du kan bli gitt advokatbevilling i Norge.

NOKUT informerer om hvordan du kan oppnå advokatbevilling i Norge med utdanning fra utlandet. Du finner mer informasjon om dette under "juridiske yrker" på NOKUTs bransjeliste over lovregulerte yrker. Har du utdanningen din fra EU/EØS finnes flere muligheter. Har du utdanningen din fra utenfor EU/EØS vil du ikke kunne praktisere etter norsk lov. 

Jurist med utdanning fra utlandet

Betegnelsen jurist brukes oftere som en betegnelse på en utdanning enn en tittel. I det private kan man gjerne søke på juriststillinger med utdanning fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere egnetheten til søkeren. Med utdanning innen handelsrett kan du for eksempel ha muligheter for jobb innen næringslivet.

I det offentlige kan det være mindre fleksibelt, og de ser ofte etter søkere med norsk jusutdanning. Hvis du vil jobbe i offentlige instanser etter endt utdanning, bør du derfor forhøre deg før du begynner på en utdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Man får støtte fra Lånekassen ved regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om finansiering på hovedsiden for studier i USA.

Økonomi, jus, ledelse og administrasjon

Artikler fra studenter i USA