studier i jus

Drømmer du om å jobbe som advokat?  De fleste universiteter har et juridisk fakultet. Man kan enten studere jus for de enkelte land, f.eks. spansk jus i Spania, britisk jus i Storbritannia osv, eller man kan studere for eksempel europeisk rett, internasjonal rett, handelsrett m.m. 

Publisert: 21.08.2014 - Oppdatert: 26.01.2016

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt. Les mer på Utdanning.no.

Juristutdanningen i Norge er en femårig universitetsutdanning. Etter endt utdanning kan du kalle deg jurist, og du har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer. Alle advokater er altså jurister, men det er ikke alle jurister som jobber som advokater. Det er mulig å studere jus i Norge og dra på utveksling til utlandet og ta fag innen for eksempel internasjonal rett.

Advokat med utdanning fra utlandet

Fransk jus gir først og fremst muligheter i Frankrike, mens tysk jus kvalifiserer deg til å jobbe i Tyskland. Vil man bli advokat i Norge bør man altså studere norsk jus, i Norge.

For å jobbe som jurist trenger du ingen formell godkjenning. Advokat er derimot et lovregulert yrke, noe som betyr at du må ha en formell godkjenning/bevilling før du kan utøve dette yrket Norge. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som vurderer om du kan bli gitt advokatbevilling i Norge.

NOKUT informerer om hvordan du kan oppnå advokatbevilling i Norge med utdanning fra utlandet. Du finner mer informasjon om dette under "juridiske yrker" på Nokuts bransjeliste over lovregulerte yrker. Har du utdanningen din fra EU/EØS finnes flere muligheter. Har du utdanningen din fra utenfor EU/EØS vil du ikke kunne praktisere etter norsk lov. 

Jurist med utdanning fra utlandet

Betegnelsen jurist brukes oftere som en betegnelse på en utdanning enn en tittel. I det private kan man gjerne søke på juristjobber med utdanning fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere egnetheten til søkeren. Med utdanning innen handelsrett har man for eksempel muligheter for jobb innen næringslivet.

I det offentlige kan det være mindre fleksibelt, og de ser ofte etter søkere med norsk jusutdanning. Hvis man vil jobbe i offentlige instanser etter endt utdanning bør man derfor forhøre seg før man begynner på en utdanning i utlandet.

Internasjonal jus

Internasjonal jus er en tverrfaglig utdanning for studenter som er interessert i å jobbe med internasjonal business og menneskerettigheter på tvers av landegrenser. Vi kan skille mellom to karrieremuligheter: studenter som er interessert i internasjonale avtaler mellom regjeringer og internasjonale organisasjoner spesialiserer seg ofte i public international law. Studenter som er interessert i å jobbe med jus innenfor private eller ideelle organisasjoner innenfor områder som internasjonal business, menneskerettigheter, økonomisk utvikling og miljø spesialiserer seg ofte i private international law.

Mange som har lyst til å bli advokater, men også har lyst på jobbmuligheter i utlandet, velger å ta en LLM-grad (Masters of Law) etter endt utdanning i utlandet. Graden er internasjonalt anerkjent, og har varighet på ett år. I løpet av året er det vanlig å spesialisere seg innenfor et område, for eksempel skattelov eller internasjonal lov.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav er stort sett generell studiekompetanse. Du må som regel også ta en språktest. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet for mer informasjon om opptakskrav.

Finn frem til jusutdanninger

På hovedsiden for hvert enkelt land på ANSAs søkesider finner du søkemotorer for universiteter i det landet du er interessert i. På landsidene finner du også informasjon om gradsstruktur og søknadsprosess. 

Finansiering

Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i hele verden. Les mer på denne siden. 

Nyttige lenker

 

Foto: Penn State