Drømmer du om å jobbe som advokat? De fleste universiteter har et juridisk fakultet. Man kan studere jus for de enkelte land, f.eks. spansk jus i Spania, britisk jus i Storbritannia osv, hvor man også kan spesialisere seg i for eksempel europeisk rett, ulike retninger innen internasjonal rett, handelsrett m.m.

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt. Les mer på Utdanning.no.

Juristutdanningen i Norge er en femårig universitetsutdanning. Etter endt utdanning kan du kalle deg jurist, og du har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer. Alle advokater er altså jurister, men det er ikke alle jurister som jobber som advokater. Det er mulig å studere jus i Norge og dra på utveksling til utlandet og ta fag innen for eksempel internasjonal rett.

Advokat med utdanning fra utlandet

Advokat er et lovregulert yrke, noe som betyr at du må ha en formell godkjenning/bevilling før du kan utøve dette yrket Norge. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som vurderer om du kan bli gitt advokatbevilling i Norge.

Jurist med utdanning fra utlandet

Betegnelsen jurist brukes oftere som en betegnelse på en utdanning enn en tittel. I det private kan man søke på juriststillinger med utdanning fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere egnetheten til søkeren. Med utdanning innen handelsrett kan du for eksempel ha muligheter for jobb innen næringslivet.

I det offentlige kan det være mindre fleksibelt, og de ser ofte etter søkere med norsk jusutdanning. Hvis du vil jobbe i offentlige instanser etter endt utdanning, bør du derfor forhøre deg før du begynner på en utdanning i utlandet.

Godkjenning

Hvis du har juridisk utdanning og advokattittel fra et EU/EØS-land, har du følgende muligheter for å jobbe som advokat i Norge:

Du har advokattittel fra et EU/EØS-land og er statsborger i et EU/EØS-land. Da har du to muligheter for å jobbe som advokat i Norge

  1. Du kan registrere deg som EU/EØS-advokat i Norge. Da kan du være advokat i Norge, men du må bruke din advokattittel fra studielandet. Les mer på Tilsynsrådet nettsider
  2. Du kan søke om norsk bevilling som advokat. Dette kan du gjøre på to måter:
    a) Du tar en egnethetstest. Denne testen består av en språkdel og en del som omfatter norsk lov og juridiske temaer. Les mer på Tilsynsrådet nettsider
    b) Du må kunne vise at du har tre års praksis som EU/EØS-advokat i Norge og i tillegg dokumentere at du har arbeidet innenfor norsk rett Les mer på Tilsynsrådet nettsider

Du har juridisk utdanning, men ikke advokattittel fra et EU/EØS-land og ønsker norsk bevilling som advokat

For å kunne få norsk bevilling som advokat, må du ha fullført en utdanning i et EU/EØS-land som gir grunnlag for bevilling av advokattittel i studielandet ditt. Videre må du finne en norsk advokat som søker Tilsynsrådet om autorisasjon av deg som sin advokatfullmektig, og som stiller sikkerhet for deg. Deretter må du ha vært advokatfullmektig i to år i Norge, og ha gjennomgått det obligatoriske advokatkurset om prosedyre, forhandlinger og etikk. Kontakt Tilsynsrådet for mer informasjon 

Du har advokattittel fra et land utenfor EU/EØS og vil jobbe som advokat i Norge

Med denne bakgrunnen kan du søke om å bli godkjent som utenlandsk advokat i Norge. Men, dette betyr at du kan kun være advokat innenfor internasjonal rett og ditt studielands rett. Du vil ikke kunne praktisere etter norsk lov. Du må også alltid benytte ditt studielands advokattittel og oppgi hjemstat. Les mer på Tilsynsrådet nettsider.

(Kilde: NOKUT)

Internasjonal jus

Internasjonal jus er en samlebetegnelse på juridiske spørsmål som berører internasjonale temaer. Det kan derfor omhandle spørsmål som internasjonale transaksjoner, kontrakter med internasjonalt preg og menneskerettigheter på tvers av landegrenser. Vi kan skille mellom to interesseområder: studenter som er interessert i internasjonale avtaler mellom regjeringer og internasjonale organisasjoner spesialiserer seg ofte i public international law. Studenter som er interessert i å jobbe med interlegal rett, altså hva som avgjør hvilket lands rett som skal gjelde og hvilke stater som har jurisdiksjon, spesialiserer seg ofte i private international law.

Ønsker du å spesialisere deg videre, kan du ta en LLM-grad (Masters of Law) etter endt utdanning i Norge eller utlandet. Graden er internasjonalt anerkjent, og har varighet på ett år. I løpet av året er det vanlig å spesialisere seg innenfor et område, for eksempel skattelov eller internasjonal lov.

LLM-graden gir ikke i seg selv grunnlag for advokatbevilling hverken i Norge eller i utlandet.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav er stort sett generell studiekompetanse. Du må som regel også ta en språktest. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet for mer informasjon om opptakskrav.

Finn frem til jusutdanninger

ANSAs landsider finner du søkemotorer for universiteter i det landet du er interessert i, samt informasjon om gradsstruktur og søknadsprosess. 

Finansiering

Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i hele verden. Her kan du lese mer om hvor mye du får i støtte fra Lånekassen.

Nyttige lenker