Sveits er kjent som et av hovedlandene for hotellfag og reiselivsutdanninger. Her kan du studere på en ren hotellfagskole, eller du kan gå på en høyskole eller et universitet og studere tourism/hospitality management/hotel management. De fleste utdanningene tilbys på bachelornivå.

Om utdanningen

Les om utdanning innen hotell og reiseliv på ANSAs hovedside om faget.

  • Hotell og reiseliv i utvalgte land

Hvor kan jeg studere?

Du finner frem til aktuelle universiteter og høyskoler via søkemotoren Studyprogrammes.ch. Her kan du hake av for ønsket utdanningsgrad og velge undervisningsspråk. Mange utdanninger tilbys på engelsk.

Mange av de rene hotellfagskolene er ikke statlig godkjente i Sveits og vil derfor ikke kunne støttes av Lånekassen.

Aktuelle læresteder

Disse tre skolene regnes som verdensledende innenfor sitt felt undersøkelser som TNS

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Admission. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Mange læresteder baserer opptak på anbefalingsbrev, arbeidserfaring, motivasjonsbrev, essay og/eller intervju ved siden av karakterer fra vitnemål. Hotellfagskolen i Lausanne holder en «Selection Day» der aktuelle søkere gjennomgår to tester, et intervju og deltar i et rollespill.

Språktest

De fleste skoler har krav om språktest på undervisningsspråket. På engelsk vil dette vanligvis være TOEFL eller IELTS, på fransk DELF eller DALF.

Tysk

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaf), Neues Goethe-Zertifikat C1 eller Goethe-Zertifikat C2. Les mer om testene, og se muligheter for språkkurs, på

ANSAs side om språkkurs i Tyskland

Fransk

Diplôme d'études en langue française (DELF) eller Diplôme approfondi de langue française (DALF). På ANSAs side om språkkurs i Frankrike kan du lese mer om språktester.

Italiensk

Certificati di conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) eller Certificazione di Italiano come lingua straniera (CILS). Les om disse språksertifikasjonene på ANSAs side om språkkurs I Italia.

Engelsk: Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Denne språktesten kan du lese om på ANSAs side om språktester.

For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din (tysk/fransk/italiensk), kan du få støtte til dette av Lånekassen. Du kan lese om språkstipend og språklig tilretteleggingssemester på ANSAs side om språkkurs i utlandet.

Lær tysk, fransk eller italiensk

Dersom du vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din (tysk/fransk/italiensk), kan du få støtte til dette av Lånekassen. Du kan lese om språkstipend og språklig tilretteleggingssemester på ANSAs side om språkkurs i utlandet.

Slik søker du

Du søker på nett på lærestedets hjemmeside. Mange læresteder opererer med en søknadsperiode, flere søknadsfrister eller rullerende opptak. De offentlige universitetene har søknadsfrist 30.april om du vil søke på en bachelorgrad i for eksempel turisme.

Skolepenger og finansiering

Ved de fleste offentlige universitetene betaler du mellom 1000-2200 CHF i året. Universita della swizzera italiana tar om lag 8000 CHF i året. De private hotellfagskolene er dog betraktelig dyrere, og ligger ofte på mer enn Lånekassens makssum for skolepenger på om lag 120 000. På lærestedenes hjemmesider står det nøyaktig hva du skal betale per år. Denne informasjonen ligger under tuition fees. Les mer på ANSAs sider om finansiering av studier i utlandet for å se hvilken støtte du kan få.

 

Bannerfoto: Tim Venchus