Utdanningen innen hotell- og reiselivsfag i Spania går over fire år, og fører fram til en Grado en Turismo. Både private og offentlige skoler har denne utdanningen. Undervisningen foregår både på spansk og mange universiteter tilbyr enkelte fag på engelsk. Det er vanlig å lære andre språk på programmet.

Hvor kan jeg studere?

  • Hotell og reiseliv i utvalgte land

Opptakskrav

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitetet. Det er ingen fagkrav.

Private universiteter har sine egne opptakskriterier.

Slik søker du

Sjekk hvordan du søker på offentlige og private universiteter.

Skolepenger

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 160 000 NOK på private universiteter.

Finansiering 

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania. Graden må også være offisielt godkjent, altså Grado Oficial.