Nederland er studielandet for deg som vil studere hotell og reiseliv uten å betale skjorta! Vil du også gå på en god skole, studere på engelsk og ha ett eller flere internships underveis i utdanningen – ja, da har du valgt riktig studieland!

Finne lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder på søkemotoren Studyfinder.
 
I løpet av de tre siste årene har det studert/studerer det nordmenn på Hotelschool Den Haag, NHTW International Hogeschool Breda og Stenden Hogeschool. Hotellskolen i Haag regnes som topp fem i verden.

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under admission. Skolene velger ut sine bachelorstudenter på forskjellige måter, men testdag (Selection Day) og intervju er de vanligste måtene. Til master kan opptakstesten GMAT være forekomme. Det vanligste er likevel intervju.
Det er vanlig å kreve motivasjonsbrev, referanser og CV.

Språktest  

Lærestedene krever at du tar en engelsktest. Vanligvis er dette TOEFL eller IELTS, som begge kan tas i Norge. Tar du TOEFL forlanges det vanligvis et score på rundt 80 av 120.

Slik søker du

Søknadsfristene til bachelorgradene varierer, men befinner seg i tiden mellom januar og august. Søknadsfristene til master er vanligvis i perioden juni til september.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder ønsker at du søker direkte til dem via online-søknad, mens andre vil at du bruker en søkeportal alla samordna opptak.

Finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland. De offentlige skolene koster rett under 2000 euro per år, uansett om du studerer på bachelor- eller masternivå. Hotellfagskolen i Haag er privat og koster omlag 9000 euro for det første året, og ca 3000 euro for de resterende tre årene. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.