Du vil lære å lede og styre en servicebedrift, og studiene innebærer undervisning i samfunnsfag, jus og økonomi. Utdanningen legger blant annet vekt på statistikk, markedsføring, investering, finansiering og miljø, men du har også en del praksis.

Du kan fordype deg innen for eksempel hotelledelse, reiselivsledelse og restaurantledelse. Ofte kan hotell og reiselivsfag falle inn under kategorien «business» i engelsktalende land. Det kan være lurt å bruke ordene «business, management, tourism, hospitality» i søkemotoren for land med undervisning på engelsk. Les mer om studier i hotell og reiseliv på Utdanning.no.

Hvor kan du studere hotell og reiseliv?

Nederland, Australia, USA og Storbritannia har flere gode skoler innen hotell og reiseliv. Hotellskolen i Dubai er også verdt å nevne. De fleste hotellfagskoler i Sveits er ikke berettiget støtte fra Lånekassen.

Jobbmuligheter

Studier i hotell og reiselivsfag er bransjeorientert. De mest åpenbare yrkesmulighetene finnes i servicebedrifter i inn- og utland. Styrken til reiselivsutdanning er at du lærer litt om alt som er relevant for arbeid i bransjen. Svakheten er at du ikke spesialiserer deg i samme grad som du kan gjøre i andre utdanninger. Derfor kan du møte stor konkurranse om de beste jobbene fra blant annet jurister og økonomer. Jobb i hotell og reiselivsbransjen kan medføre ugunstig arbeidstid, og det varierer hvor godt betalt jobbene er sett i forhold til utdanning.

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av studier innen hotell og reiseliv i utlandet for å kunne jobbe i Norge. Dersom utdanningen innen hotell og reiseliv er offisielt godkjent i studielandet, vil Lånekassen kunne gi støtte til studiene. 

Reiselivsbedriftenes landsforening

Reiselivsbedriftenes landsforening er en interesseorganisasjon for arbeidsgivere innen norsk reiseliv.

Foto: Adam Wyles

  • Hotell og reiseliv i utlandet