Hotell og reiseliv

Du vil lære å lede og styre en servicebedrift, og studiene innbærer undervisning i samfunnsfag, jus og økonomi. Utdanningen legger blant annet vekt på statistikk, markedsføring, investering, finansiering og miljø, men du har også en del praksis. 

Publisert: 21.08.2014 - Oppdatert: 25.05.2016

Du kan fordype deg innen for eksempel hotelledelse, reiselivsledelse og restaurantledelse. Ofte kan hotell og reiselivsfag falle inn under kategorien «business» i engelsktalende land. Det kan være lurt å bruke ordene  «business and tourism» i søkemotoren for land med undervisning på engelsk. 

Hvor kan du studere hotell og reiseliv?

Nederland, Australia, USA og Storbritannia har flere gode skoler innen hotell og reiseliv. Hotellskolen i Dubai er også verdt å nevne. De fleste hotellfagskoler i Sveits er ikke berettiget støtte fra Lånekassen.

Les ANSA Infosenters guide til hotellfagstudier i: 

NederlandUSA Storbritannia Sveits, Irland, Belgia, Spania og Østerrike.

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av studier innen hotell og reiseliv i utlandet for å kunne jobbe i Norge. Dersom utdanningen innen hotell og reiseliv er offisielt godkjent i studielandet, vil Lånekassen kunne gi støtte til studiene. Du må avlegge minst 30 studiepoeng (ECTS) per semester. 

Jobbmuligheter

Studier i hotell og reiselivsfag er bransjeorientert. De mest åpenbare yrkesmulighetene finnes i servicebedrifter i inn- og utland. Styrken til reiselivsutdanning er at du lærer litt om alt som er relevant for arbeid i bransjen. Svakheten er at du ikke spesialiserer deg i samme grad som du kan gjøre i andre utdanninger. Derfor kan du møte stor konkurranse om de beste jobbene fra blant annet jurister og økonomer. Jobb i hotell og reiselivsbransjen kan medføre ugunstig arbeidstid, og det varierer hvor godt betalt jobbene er sett i forhold til utdanning.

Reiselivsbedriftenes landsforening

Dette er en interesseorganisasjon for arbeidsgivere innen norsk reiseliv.

Les mer om studier i hotell og reiseliv på Utdanning.no.

Foto: Adam Wyles