En eiendomsmegler legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte. Megleren fungerer som et viktig mellomledd mellom kjøper og selger. Liker du å jobbe med salg og mennesker er kanskje eiendomsmegling noe for deg? 

Hva innebærer eiendomsmegling?

Eiendomsmegling dreier seg om å påse at lover og regler følges ved kjøp og salg av bolig. Analyse av boligmarked, konkurrenter og kunder står også sentralt. Du må like å jobbe med mennesker, siden du er et viktig mellomledd mellom kjøper og selger.

Studiet gir deg innsikt i økonomiske basisfag og også spesialiserte, eiendomsrelaterte fag. Dermed får du både en generell økonomisk/administrativ utdanning og en spesifikk eiendomsmeglerutdanning.

"Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte". Les mer på Utdanning.no.

Les på CEPI sine sider om felles rammeverk for utdanning i eiendomsmegling i europeiske land.

  • Eiendomsmegling i utlandet

Godkjenning som statsautorisert eiendomsmegler

Det er Finanstilsynet i Norge som autoriserer eiendomsmeglere. På denne sidenkan du se hvilke utdanningsinstitusjoner som tilbyr studiet i Norge. For å få autorisasjon er det en fordel om studiet i utlandet ligner det som tilbys i Norge. 

Jobbmuligheter

De fleste med utdanning i eiendomsmegling jobber som eiendomsmeglere, men det er også mulig å jobbe med markedsføring av eiendomsmeglerbransjen, næringsmegling, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.

Norsk eiendomsmeglerforbund

Norsk eiendomsmeglerforbund er fagforeningen for eiendomsmeglere i Norge og ivaretar medlemmenes faglige, etiske og økonomiske interesser.

 

Foto: Mikael Miettinen