I Tyskland kan du studere bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi på flere nivåer med muligheten for undervisning på tysk eller engelsk.

Om økonomistudier i Tyskland

Økonomistudier i Tyskland kan grovt deles inn i Betriebswirtschaft (bedriftsøkonomi) eller Volkswirtschaft (samfunnsøkonomi). Utdanningene kan tas på bachelor- og masternivå, og det finnes muligheter for PhD. De fleste studier undervises på tysk, men det finnes mange studiemuligheter på engelsk også, spesielt innenfor bedriftsøkonomi (business).

Finn fagretning og lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder via søkemotorene Hochschulkompass og DAAD

Begge søkemotorene kan benyttes på engelsk. Dersom du trenger tips til valg av studieby, kan du lese om de forskjellige byene på study-in.de.

Det finnes svært mange gode skoler innenfor økonomi i Tyskland. Før du velger lærested kan du gjerne ta en kikk på den siste tilgjengelige CHE rankingen av læresteder og fag i Tyskland. For deg som drømmer om å få sidetittel siviløkonom, kan det også være et tips å se om du finner ønsket lærested på EQUIS- eller AACSB-listen. Skolene på disse listene holder god internasjonal kvalitet.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Zulassung/Voraussetzungen. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ut over dette kan det enkelte lærested sette egne opptakskriterier, for eksempel fagkrav, opptakstest eller praksis i forkant av studiet.

Språktest

Det stilles vanligvis krav om språktest. For deg som skal studere på tysk, kan du ta Testdaf (Test Deutsch als Fremdsprache) eller en av testene til Goethe-Institut på C-nivå. Disse tysktestene godkjennes av de fleste universiteter og høyskoler. Dersom du skal studere på engelsk, kan du ta TOEFL- eller IELTS-testen. Disse kan du lese om på ANSAs side om språktester.

For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din, kan du få støtte til dette av Lånekassen. Du kan lese om språkstipend og språklig tilretteleggingssemester på siden om språkkurs i Tyskland.

Slik søker du

Du søker enten direkte til skolen, eller via den felles søkeportalen Uni-Assist. Informasjon om hvordan du søker finner du på lærestedets hjemmeside under Bewerbung.

Se også vår videoveiledning til Uni-Assist: 

Finansiering

Det er gratis å studere ved offentlige læresteder i Tyskland, mens private tar skolepenger. Du vil finne informasjon kostnad på lærestedenes hjemmesider under Studienbeiträge. Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån mens du studerer.