I Nederland kan studere økonomi på både engesk og nederlandsk på flere gode universiteter med lave skolepenger.

Om utdanningen

Det finnes et omfattende tilbud av økonomiutdanninger i Nederland, både på bachelor og masternivå. Samfunnsøkonomi kalles economie på nederlandsk, mens bedriftsøkonomi kalles bedrijfswetenschappen. Flere av de nederlandske universitetene er på toppen av internasjonale rankinglister. Du kan studere på nederlandsk eller engelsk.
 
Les mer om økonomistudier på ANSAs hovedside om faget.

Finne fagretning og lærested

Du finner frem til engelskspråklige utdanninger via søkemotoren Studyfinder  og nederlandske gjennom søkemotoren Studiekeuze

Det finnes flere svært gode universiteter innenfor økonomi i Nederland. Vanligvis regnes Rotterdam School of Management ved Erasmus University som det beste, og universitetet rager høyt opp på internasjonale rangeringslister som for eksempel den årlige rangeringen til Financial Times.  

Eduniversal er Nederlands nasjonale rankingliste.

Du kan også de på akkrediteringslistene EQUIS eller AACSB. Skolene på disse listene holder høy internasjonal kvalitet.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Admission. Sett deg alltid godt inn i det enkelte universitetets opptakskrav før du søker.

Opptak til bachelor

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. Mens enkelte universiteter ikke har opptakskrav utover dette og en språktest, er det andre som har en liste på hva du skal oppfylle av fagkrav, og hva de legger vekt på i opptaket.

For å søke på bachelorgraden i International Business Administration ved Erasmus universitetet i Rotterdam må du for eksempel ha minst 4 i snitt fra videregående og ha minst S2-matematikk. Du må i tillegg skrive et motivasjonsbrev.

Opptak til master

Opptakskravene til master varierer mellom universitetene, men det kreves at man har en faglig relevant bachelorgrad. Mens noen læresteder baserer opptak på en test og scorene fra denne (GMAT eller GRE), baserer andre sitt opptak på karaktersnitt på bachelorgraden din samt at du skal ha visse fag med et gitt antall studiepoeng. OBS: Merk deg at ikke alle universiteter tar inn studenter fra høyskoler.

Språktest

Til studier på nederlandsk kreves språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, som TOEFL eller IELTS. Det vil stå på lærestedets nettside hvilket score du må oppnå på språktesten. Forventet score på TOEFL-testen (som de fleste velger) ligger normalt mellom 79-95 av 120. Gjennomsnittsresultatet for nordmenn ligger på rundt 92 poeng.

Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes ikke som et vanskelig språk å lære for nordmenn. Kan du norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et godt utgangspunkt for å bli god i nederlandsk.

Lær nederlandsk

Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Her finnes det både tilbud om støtte til kortere språkkurs på 4-6 uker, men også til lengre språkkurs på mellom 3-5 måneder. De fleste universitetene tilbyr språkkurs.

Slik søker du

Søknadsfristene varierer noe, men er vanligvis i april/mai for søknad til bachelor og april-juli for søknad til master. På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder vil at du søker direkte til dem via søknad på nett, mens andre universiteter krever at du bruker egne søknadsportaler.

Skolepenger og finansiering

Det er rimelig å studere økonomi i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger på rett under 2000 euro i året. Dette gjelder både for bachelor og mastergrader.

Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån

Sidetittel siviløkonom

Du kan søke om å få sidetittel siviløkonom etter fullført studium. Les mer om dette på ANSAs hovedside om økonomistudier i utlandet.