De fleste australske lærersteder tilbyr studier innen økonomiske- og administrative fag på bachelor og masternivå.

Økonomiske og administrative studier spenner vidt, og det finnes mange ulike spesialiseringer:  

  • Business/business administration/international business 
  • Economics  
  • Accounting 
  • Finance 
  • Management 
  • Marketing 
  • Commerce 
  • Innovation/entrepreneurship 
  • Human resources 

Hvordan finne aktuelle studiesteder?

Du kan bruke søkemotorene Study in Australia eller CRICOS for å finne ut hvilke studieprogrammer som tilbys ved de ulike lærestedene.

Business-akkrediteringer 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), EQUIS og Association of MBAs (AMBA) akkrediterer læresteder og programmer innen businessfag. AACSB og EQUIS akkrediterer business-skoler, mens AMBA akkrediterer business-programmer, med fokus på MBA. 

Disse akkrediteringene skal fungere som en kvalitetssikring og en anerkjennelse av businesskoler- og programmer som holder et høyt nivå.  

Opptakskrav

Du må ha minimum generell studiekompetanse for å komme inn på bachelorgrad i Australia. Til enkelte økonomiske utdanninger vil det være fagkrav, som matematikk fra videregående.

Opptakskrav varierer mellom universitetene, undersøk derfor direkte på det aktuelle lærestedets nettsider.

Mange Australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider.

Australske universiteter krever at du dokumenterer dine engelskkunnskaper, ved å ta en internasjonal språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar enkelte australske læresteder at du har karakter fire eller bedre fra engelsk i VG1, som alternativ til språktest. Kontakt lærestedet direkte og forhør deg om dette.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Godkjenning

Retten til bruk av Siviløkonomtittelen er i utgangspunktet forbeholdt de som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Dersom du har tatt en master innen økonomisk- administrative fag i Australia, kan du søke NHH om rett til å få bruke tittelen når du kommer hjem.

Husk at for at din mastergrad skal kunne godkjennes på lik linje med en norsk mastergrad, må du ta en toårig grad med et selvstendig arbeid av minimum et halvt års omfang (30 studiepoeng). Les mer om godkjenning av utenlandsk utdannelse på NOKUT sine sider.

Skolepenger og finansiering

Nærmere informasjon om skolepenger finner du på universitetenes nettsider.  

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.  

Nyttige lenker: