Flere læresteder i Irland tilbyr journalistikkstudier på bachelor- og masternivå.

Om utdanningen

Journalistikk i Irland kan studeres alene eller i kombinasjon med andre fag, som media og språk. Bachelorgraden går over 3-4 år, og mastergraden er normert til ett til to år.

  • Journalistikk og mediefag i utvalgte land

Aktuelle læresteder og programmer

Du kan studere journalistikk på bachelornivå ved følgende skoler i Irland:

 

For å finne flere programmer på bachelornivå kan du bruke søkemotoren til Central Applications Office (CAO), som er det sentrale opptakskontoret for bachelorutdanninger i Irland.

Kun bachelorgrader på Level 8 er støtteberettiget av Lånekassen.

For å finne frem til mastergrader, bruk søkemotoren Qualifax. Flere av lærestedene over tilbyr også masterprogrammer innen journalistikk og mediefag.

Opptakskrav

Opptak baseres på snitt fra videregående skole, samt fagkrav.

Opptakskravene varierer fra lærested til lærested. Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til skolene.

Oversettelse av irske karakterer til norske

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav fra irske universiteter.

«H» står for Higher Level, altså fag tatt på vg3. Hvis f.eks. universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk2.

«O» står for Ordinary Level, og det er fag tatt på vg2.  

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

H1

6

O1

4

H2

5

O2

3

H3

5

O3

3

H4

4

O4

2

H5

4

O5

2

H6

3

O6

2

H7

2

 

 


Omregning av snitt

Når irske universiteter vurderer deg for opptak, vil de regne ut snittet ditt med utgangspunkt i dine seks beste karakterer fra ulike fag på vitnemålet. Du får mange flere poeng for eksamenskarakterer enn for standpunktkarakterer.  

Du kan presentere eksamenskarakterer fra alle tre årene. Maksimalt fem eksamenskarakterer kan tas med i omregningen. Dersom du har flere enn fem eksamenskarakterer, kan den laveste karakteren regnes som standpunkt.

Standpunktkarakterene som tas med i omregningen må være fra siste året.  

Dersom du har både muntlig og skriftlig karakter i et fag, vil universitetene regne gjennomsnittet av de to karakterene.  

Du kan få maks 600 poeng etter omregningen. IPS står for Indicative Points Score (også kalt CAO points). 

Dersom du har spørsmål vedrørende omregning av karakterer, anbefales det å ta direkte kontakt med opptakskontoret ved universitetet du søker til.  

Du kan bruke tabellen nedfor for å finne ditt irske snitt:  

Norsk karakter

IPS for eksamenskarakter

IPS for standpunktkarakter

6

113

35

5

112

33

4

84

24

3

32

9

2

20

6

Mattebonus

Du vil få 25 ekstra poeng dersom du har minimum 3 i Matte R2. Maksimal irsk snitt kan være 625 IPS. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.)

Språktest 

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS. 

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  

For opptak til master kreves det som regel språktest. 

Hvordan søke

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet CAO (unntak noen private universiteter). Søknaden og veiledning til utfylling av søknaden (på engelsk) finner du på www.cao.ie

Du kan søke på opptil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Godkjenning

Du trenger ikke en formell godkjenning av dette studiet i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Skolepenger og finansiering

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Har du ikke startet på en universitetsutdannelse, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen.

Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 3000

    

         € 4000-8000

 

         € 10000-30000

   

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.