Selv om du ikke har så mange valgmuligheter dersom du ønsker å studere film i Polen, er valget du har veldig bra. 

Fra filmskolen i Łódź kommer det mange kjente personer fra som har utmerket seg både nasjonalt i Polen og internasjonalt. Allumnier fra skolen kan snakke om både nominasjoner og vinninger av priser som Academy Awards.

 

Polish film School Łódź

Film- og TV-utdanning tilbys ved filmskolen i Łódź. Skolen tilbyr ulike type filmutdannelse; regissør, foto, fim, skuespiller, effekter osv. Mye av utdannelsen er praktisk; om du velger «film and television direction» for eksemepl, vil du i løpet av utdannelsen blant annet lage 6 kortfilmer, samt skrive en masteroppgave. Undervisningen er på polsk.

Det kreves fremlegging av arbeidsprøver av hver søker; dette kan være kortfilmer, filmmanus, dokumentarmanus og stillbilder. I tillegg er det en opptaksprøve (på engelsk) som arrangeres ved lærestedet i september hvert år. 

Skolepengene er på ca 11 000 euro hvert år.

Finansiering
Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen.
Les mer om støtte fra Lånekassen