I Østerrike tilbys filmutdanning ved universitetet og høyskoler. Vær oppmerksom på at Lånekassen kun støtter skoler som er på høyskole- eller universitetsnivå. 

Hvordan finne studium

Filmutdanning i Østerrike tilbys ved Filmakademie Wien. Skolen tilbyr fem treårige bachelorgrader (Bakkalaureat) innen dramaturgi, bildeteknikk og kamera, produksjon, regie og klipp. Deretter kan du bygge på med en toårig mastergrad innen samme fag. Opptak baseres på en opptaksprøve. 

Du kan også studere filmrelaterte fag ved en av landets mange høyskoler. Bruk søkermotoren Wegweiser for å finne frem til disse studiene. 

Hvordan søke                      

Søknad og informasjon om søknadsprosessen er å finne på lærestedets nettsider. 

Godkjenning

Det er ingen formel krav om godkjenning for å jobbe i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Østerrike.