Lærer

Har du det i deg? Som lærer kan du undervise både barn og voksne i ulike fag. Det er viktig å ha faglig kunnskap, men også gode sosiale og pedagogiske ferdigheter.

Publisert: 21.08.2014 - Oppdatert: 13.09.2016

I Norge kan du ta grunnskolelærerutdanning for å bli lærer i 1.- 7. klasse eller 5. - 10. klasse. Utdanningen tar 4 år og er knyttet opp mot en rammeplan der du særlig lærer om norske forhold. Tilsvarende utdanning finnes derfor ikke i utlandet. Det kan være lurt å vurdere utveksling fra en norsk høgskole istedenfor å ta hele utdanningen utenlands.

Hele utdanningen utenlands

Dersom du ønsker å ta hele utdanningen utenlands, kan du få utdanningen din vurdert av Utdanningsdirektoratet når du kommer hjem. 

Du kan lese om godkjenning av utdanning fra utlandet på Udir.no.

Faglærer

Å studere til faglærer utenlands er mindre problematisk enn å studere til grunnskolelærer. Du kan ta studier innen det faget du planlegger å undervise i, og deretter ta 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge når du kommer hjem. Med denne utdanningen kan du undervise i grunnskolen eller på videregående skole.

Pedagogikk

Du kan ta pedagogiske fag over hele verden.

Jobbmuligheter

Grunnskolelærer, faglærer og pedagoger jobber som oftest i skoleverket, men er også kvalifisert for andre typer rådgivnings- og formidlingsoppgaver. Som pedagog kan du også jobbe i offentlig forvaltning, organisasjoner eller i næringslivet.

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er fagforeningen til pedagogisk ansatte i skolen. Forbundet ivaretar medlemmers interesser i lønns- og arbeidsspørsmål og politiske saker.

 

Foto: Michael Davis-Burchat