I Sverige finnes det et hav av fagretninger innenfor ingenjör som for eksempel kemiteknik, datateknik, teknisk design og väg- og vattenbyggnad. Du kan ta en femårig civilingenjör (300 studiepoeng), eller studere til kandidat (bachelor) først, for deretter å gå videre med en master etterpå om du ønsker det. De to mest anerkjente lærestedene er Chalmers tekniska högskola og Kungliga tekniska Högskolan. Det finnes aktuelle utdanninger på både svensk og engelsk. Utdanning i Sverige er gratis.

85 nordmenn tar ingeniørutdanning i Sverige (Kilde: Lånekassen 2013/2014)

Finne fag og lærested                 

Bruk søkemotoren www.studera.nu for å finne frem til fag og lærested. Hak av for kurs om du vil ta enkeltemner, og program om du vil ta kandidat (bachelor) eller master. 

Opptakskrav

Bachelor

Du finner fagkrav under behörighet på søkemotoren www.studera.nu Til bachelor er det vanlig å kreve realfag. Her kan du se hva svenske fagkrav tilsvarer på norsk.

Dersom du mangler ett eller flere realfag for å kunne søke, kan du ta et basår (forkurs til studiet) ved et/en av de tekniske universitetene/høyskolene. Basår kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om opptak på grunnlag av karaktersnitt på førstegangsvitnemål. Dersom du er usikker på om du har høyt nok snitt, kan du også ta Högskoleprovet og søke med poengscore fra denne.

Du finner siste tilgjengelige karaktersnitt på søkemotoren www.studera.nu under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under «BI» og poengsum fra Högskoleprovet under «HP».
Her kan du oversette ditt norske karaktersnitt til svensk.

Master

Til masterstudier forventes det at du har en bachelorgrad innenfor samme fagfelt. Det stilles ofte krav til fag du skal ha hatt i bachelorgraden din med et visst antall studiepoeng. På lærestedets hjemmeside vil du få utfyllende informasjon om opptakskrav.

Hvordan søke

Bachelor

Søknadsfristen er 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret (ikke alle utdanninger har oppstart til våren). Du søker via www.antagning.se.

Master

Du søker vanligvis gjennom www.antagning.se Søknadsfristene på master kan variere, men mange mastergrader har søknadsfrist så tidlig som 15. januar.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Les om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering