Det finnes over 140 ulike grader innen ingeniørfaget i Storbritannia, så her er valg- og spesialiseringsmulighetene store. En britisk grad kan være  tre- eller fireårig og lede frem til tittelen Bachelor of Engineering, BEng eller BSc, eller en fire- eller femårig grad og lede frem til tittelen Master of Engineering, MEng. Enkelte skoler tilbyr sandwich degrees, dvs. grader hvor man er ett år i praksis.

Du finner mer informasjon om ingeniørfag i UK på sidene til Engineering Council

Hvordan finne studium

Du kan finne bachelor- og mastergrader på  UCAS .

Opptakskrav

Opptakskravene varierer mellom lærestedene, men det er en fordel med fordypning i matte og fysikk. Engasjement, motivasjon og personlig interesse for faget bør også komme til uttrykk i søknaden. Det kan også være aktuelt med et intervju.

Slik søker du

Du søker gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.

For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av teknisk utdanning i UK. Hvis en eventuell arbeidsgiver ønsker at du får gjort en faglig godkjenning av studiet ditt kan en søknad om dette rettes til et norsk lærested som tilbyr samme type utdanning. Det kan også være lurt å ta kontakt med
NOKUT  som kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Tekna - Norges største fagforening for deg med master i realfag eller teknologi. ANSA og Tekna har et samarbeid angående medlemskap som går ut på at du betaler til en av organisasjonene og får medlemskap i begge. Mer informasjon på www.ansa.no/dobbeltmedlemskap

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100 000 og 200 000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen.