Det finnes mange ulike studiemuligheter innen ingeniørfaget ved australske læresteder.

Om utdanningen

I Australia kan du velge mellom mange ulike fagretninger innen ingeniør, blant annet chemical, civil, electrical og mechanical. 

Engineers Australia gir deg en oversikt over alle de ulike disiplinene du kan fordype seg i innen ingeniøryrket.

Du kan velge følgende utdanningsløp:

  • Bachelor of Engineering Honours
    4-årig grad som leder frem mot tittelen Professional Engineer. 
  • Bachelor of Engineering

3-årig grad som leder frem mot tittelen Engineering Technologist. Ifølge Engineers Australia finnes det færre jobbmuligheter for en «technologist» enn en «professional engineer».

  • Master of Engineering: Lengden på de ulike masterprogrammene varierer mellom 1,5 – 3 år. Dersom du har en bachelor innen et annet fagfelt, er det mulig å søke seg inn på et 3-årig program.

Hvordan finne aktuelle læresteder

For å bli godkjent som ingeniør i Australia må du velge et studium som er akkreditert av Engineers Australia.

Listen over akkrediterte programmer finner du her.

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom universitetene, undersøk derfor direkte på det aktuelle lærestedets nettsider. Du må ha minimum generell studiekompetanse eller tilsvarende for å komme inn på bachelorgrad i Australia.

For opptak til bachelorgrad er det vanlig med realfagskrav som matematikk, fysikk og kjemi.

Mange Australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider.

Australske universiteter krever at du dokumenterer dine engelskkunnskaper, ved å ta en internasjonal språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar enkelte australske læresteder at du har karakter fire eller bedre fra engelsk i VG1, som alternativ til språktest. Kontakt lærestedet direkte og forhør deg om dette.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Godkjenning

Sivilingeniør-tittelen er en beskyttet sidetittel som tildeles av NTNU. I Universitets- og høyskoleloven § 3.5 står det følgende:

(3) Universiteter og høyskoler som er akkrediterte etter denne lov avgjør selv søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med.

Dersom du har tatt en mastergrad i ingeniørstudier, kan du søke NTNU om rett til å bruke tittelen når du kommer hjem. De vil da vurdere om din utdanning er faglig jevngod med et tilsvarende masterprogram ved NTNU.

Vurderingen vil bli gjort emne for emne, hvilket krever at du setter deg inn i masterprogrammene ved NTNU før du reiser ut, og sammenlikner dem opp mot studiet du vurderer i Australia. Blir din utdanning vurdert som jevngod, vil du kunne bruke sivilingeniør-tittelen.

Skolepenger og finansiering

Nærmere informasjon om skolepenger finner du på universitetenes nettsider.  

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.  

Nyttige lenker:

Bannerbilde: Chris Baird