Er du flink i realfag og har lyst til å jobbe med å utvikle nye teknologiske løsninger? Som ingeniør har du jobbmuligheter i mange bransjer både i inn- og utland.

Hva innebærer ingeniørstudiet?

Ingeniørstudiet er en utdanning innen tekniske fag. Du kan ta både bachelor- og mastergrad i tekniske fag og bli betraktet som ingeniør. Som regel er utdanningene lagt opp med en tre- eller fireårig bachelorgrad med mulighet for påbygging til en ett- eller toårig master.

Ingeniørutdanning finnes i mange varianter, men består ofte av tekniske fag som i stor grad bygger på matematikk, IT, fysikk og kjemi. De fleste ingeniørutdanninger har også økonomiske fag og samfunnsfag. Som regel foregår undervisningen på landets eget språk, men det er også mulig å finne studier på engelsk. Les mer på Utdanning.no. 

Slik finner du fram til  teknologiske utdanninger

Du kan studere teknologiske fag/ingeniørfag ved svært mange universiteter over hele verden. På de ulike land sine sider om ingeniørstudier finner du flere detaljer om aktuelle skoler, opptakskrav og søknadsprosess. Populære land for norske studenter er Australia, Danmark, Sverige og USA. En del velger også å utdanne seg til ingeniør i Tyskland, Nederland og Spania. Det er lettere å finne engelskspråklige mastergrader enn engelskspråklige bachelorgrader. På landsidene finner du søkemotorer for studier innen tekniske fag. Gå også inn på lærestedenes egne nettsider for flere detaljer. Bruk gjerne denne søkemotoren for å finne faglig akkrediterte ingeniørskoler.

Lånekassen gir støtte hvis studiet er offisielt godkjent i det aktuelle landet, hvis det er på høyere nivå, og på fulltid. Her kan du lese mer om hvor mye du får i støtte fra Lånekassen.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav varierer veldig mellom ulike land og til og med universiteter. Se våre land- og fagsider for mer informasjon.

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av teknisk utdanning i utlandet. Ønsker du å ha kompetanse som tilsvarer den tidligere sivilingeniørtittelen, må du fullføre et femårig mastergradsstudium. Ingeniørutdanningen i utlandet må innholde en viss mengde tekniske fag for at utdanningen skal være likestilt med norsk ingeniørutdanning. Hvis en eventuell arbeidsgiver ønsker at du får gjort en faglig godkjenning av studiet ditt kan en søknad om dette rettes til et lærested som tilbyr samme type utdanning. 

Jobbmuligheter

Som ingeniør er du kvalifisert for arbeid i et bredt spekter av bransjer. Mange ingeniører er involvert i virksomhet med bygg og anlegg eller andre prosjekter som krever teknisk kompetanse. Ingeniører løser ofte praktiske problemer i team eller i samarbeid med kunden. Du vil med ingeniørutdanning også være attraktiv for konsulentbedrifter, entreprenørbedrifter og en rekke industrivirksomheter, samt forskningsinstitutter, oljeselskap, bank og finansbransjen, undervisningsinstitusjoner. Mastergrad i ingeniørstudier gir muligheter for lederstillinger og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ditt fagområde.

Tekna og NITO

Les mer på sidene til Tekna - Norges største fagforening for deg med master i realfag eller teknologi. ANSA og Tekna har et samarbeid angående medlemskap som går ut på at du betaler til en av organisasjonene og får medlemskap i begge. Mer informasjon finner du på www.ansa.no/medlem.  

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Foto: Steve Jurvetson