Arkitektur blir tilbudt ved en rekke universiteter og høyskoler, og studiene undervises hovedsakelig på tysk. Utdanningen er delt opp i en tre- eller fireårig bachelor og en toårig master.

Om utdanningen

På bachelornivå tar du både obligatoriske og valgfrie fag, og du avslutter med et større bachelorprosjekt. På masternivå spesialiserer du deg innen et felt. Hvilke retninger som tilbys varierer fra skole til skole.

I 2013/2014 studerte fire nordmenn arkitektur på helgrad i Tyskland. 

Finne lærested

Du kan bruke følgende søkemotorer for å finne fram til læresteder:

Utdanninger (bachelor- og mastergrader) som du finner på søkemotoren Hochschulkompass kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. Dersom du ikke finner utdanningen din på listen, kan du kontakte Lånekassen, og de legger utdanningen til dersom den oppfyller alle krav. 

Opptakskrav

På lærestedets hjemmeside vil du finne nyttig informasjon om opptakskrav under Zulassung/Zulassungsvoraussetzungen.

Skal du studere på tysk, er det vanlig at lærestedet krever at du avlegger en tysktest med en bestemt poengsum i forkant av opptak. Les mer om tysktester og tyskkurs på ANSAs side om utdanning i Tyskland.

Dersom du har undervisning på engelsk, må du vise at du har et tilstrekkelig godt engelsknivå, for eksempel ved å ta en TOEFL eller IELTS-språktest. Se ANSAs side om tester for informasjon.

Bachelor

Enkelte læresteder vil at du sender inn arbeidsprøver og motivasjonsbrev, mens de fleste tar inn studenter på bakgrunn av karaktersnitt. Ut over dette er det mange høyskoler og tekniske universiteter som har krav om realfag og/eller noen ukers arbeidspraksis i forkant av opptak. Opptakstester er også en vanlig opptaksform.

Her finner du en oversikt over karaktersnitt og opptaksformer ved de ulike studiestedene.

Master

Du finner opptakskrav til master på nettsiden til den enkelte skolen. For å kvalifisere til opptak er du nødt til å ha hatt bestemte fag som en del av bachelorgraden din i tillegg til et visst karaktersnitt. Du kan også kvalifisere til opptak gjennom arbeidsprøver eller egne opptakstester.

Slik søker du

Bachelor

På lærestedets hjemmesider kan du finne informasjon om søknaden (Bewerbung). Du søker enten direkte til lærestedet via en nettsøknad på deres hjemmesider eller via den offentlige søkeportalen Uni-assist.

Søknadsperioden for studiestart på vintersemesteret (slutten av september/starten av oktober) er fra april til midten av juli. Mange kreative skoler/utdanninger har egne søknadsfrister, så sjekk alltid søknadsfrist på studiestedets hjemmeside. Dette står vanligvis oppført under Wichtige Fristen/Fristen und Termine. Enkelte læresteder har opptak to ganger i året.

Master

Du søker vanligvis direkte til lærestedet via online-søknad som du finner på deres nettsider. Der finner du også informasjon om søknadsfrist, under Wichtige Fristen/Fristen und Termine.

Finansiering

Offentlig utdanning i Tyskland er rimelig og du betaler vanligvis bare semesteravgift.  Unntaksvis kan det være avgift på engelskspråklige utdanninger og doble bachelor- eller mastergrader. Ved private skoler betaler du skolepenger. Nøyaktig beløp finner du på studiestedets hjemmeside. Les om stipend og lån fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.