Arkitektutbildningen i Sverige er femårig og tilbys ved fire forskjellige læresteder. Opptak skjer kun til høstsemesteret. Du kan søke deg inn på grunnlag av karaktersnitt på vitnemålet ditt, via arkitektprøven (talent) eller via en allmennkunnskapstest som kalles Högskoleprovet. Det er mulig å søke i alle kvotene. Studiet undervises på svensk og er gratis. Under studieåret 2013/2014 var det 6 nordmenn som studerte til arkitekt i Sverige.

Om utdanningen

Dette er utdanningen og yrket for deg som er både kreativ og praktisk. Noen vil kalle det å være arkitekt en livsstil. En stadig streben etter å kombinere form og funksjon. Utdanningen er i stor grad prosjektbasert, og du lærer å jobbe med digitale verktøy samt bygge modeller og installasjoner.

Aktuelle læresteder

Opptakskrav

Du søker med førstegangsvitnemål. Et førstegangsvitnemål er det vitnemålet du har etter at du går ut av videregående skole. Ut over dette kreves det vanligvis R1 (S2 er greit) og et realfag på andreklassenivå (kjemi/fysikk eller biologi). Kontroller alltid opptakskrav på lærestedets hjemmeside da disse kan endre seg/ha variasjoner.

Du finner opptakskravene til arkitektstudiet på skolenes hjemmesider og på søkemotoren www.studera.nu. Fagkrav nevnes vanligvis under «behörighet» eller «särskild behörighet». Her kan du tolke svenske fagkrav til norsk.

Tre veier til opptak

Det er tre veier til opptak. Du kan søke via karaktersnitt alene, eller også via talent og/eller test. Du må ha generell studiekompetanse og fagkravene uansett hvilken kvote du søker i.

Karaktersnitt

Du kan søke på grunnlag av karaktersnitt på førstegangsvitnemål. I 2014 lå de svenske snittene på mellom 21,2 (Umeå) og 21,81 (Lund). Her kan du oversette ditt norske karaktersnitt til svensk. På skolenes hjemmesider finner du siste tilgjengelige karaktersnitt under «antagningsstatistik».

Högskoleprovet

Högskoleprovet (HP) er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige. Dersom du får bedre resultater på denne testen, enn du har på vitnemålet ditt, kan du søke med denne poengsummen i stedet. Prøven er delt i flere deler der matematikk og logikk utgjør hoveddelen. Du testes også på språkforståelse (svensk og engelsk). Prøven har en skala fra 0-2, der 2 er best. Karaktersnittene i 2014 lå mellom 1,55 (Umeå) og 1,75 (Chalmers). Karaktersnittet er altså vesentlig hyggeligere i denne kvoten, enn i vitnemålskvoten.

Arkitektprøven

Mellom 33 - 40 % av studieplassene tildeles via arkitektprovet - les her for ofte stilte spørsmål om arkitektprøven . Prøven gjelder for opptak til alle de fire skolene, og blir lagt ut rundt 1.mars. 

Prøven består i første omgang av en hjemmeoppgave som senest skal være skolen i hende innen 15. april. Hvis du går videre, blir du innkalt til en prøve over to dager som pleier å finne sted i juni. Dette vil du få beskjed om via søkeportalen, senest innen 16. mai.
Her kan du se arkitektprøven for 2014.

Hvordan søke

Du søker via søkeportalen www.antagning.se Der lager du deg en profil, velger så aktuelle utdanninger, og sender søknaden online. Deretter printer du ut søknaden, signerer den, og sender den til Frösön sammen med kopi av pass og ikke minst kopi av vitnemål. Dette vil du få en nøye beskrivelse av i online-søknaden. Dersom du har løst arkitektprøven, skal denne sendes inn til den skolen du vil ta prøvedagene på. Søknadsfristen er 15. april og da skal alle dokumenter være i Sverige.

Finansiering

Offentlig utdanning i Sverige er gratis. Les om stipend og lån fra Lånekassen på Lånekassens sider om utdanning i utlandet. 

Bannerfoto: H4g2 Flickr