Du kan studere arkitektur i Irland både ved universiteter og polytekniske høyskoler. Utdanningen er normert til fem år.

Om utdanningen

Ved noen læresteder i Irland tilbys arkitektstudiet som en Bachelor of Architecture (Honours) over fem år, mens ved andre læresteder kan du ta en Bachelor of Science (Honours) in Architecture over tre-fire år, etterfulgt av en toårig Master of Architecture.

Les mer om arkitektutdanning i Irland på The Royal Institute of the Architects of Ireland sin hjemmeside.

Aktuelle læresteder

Opptakskrav

Opptak til irske universiteter baseres på karaktersnittet ditt fra videregående, samt fagkrav.

Opptakskravene varierer fra lærested til lærested. Det kan være en fordel å ha bakgrunn i fag som matte, fysikk, engelsk og kunst. På noen av universitetene må man også ta en opptakstest, levere portefølje, eller stille til intervju for å bli vurdert til opptak.

Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til universitetet.

Oversettelse av irske karakterer til norske

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav fra irske universiteter.

«H» står for Higher Level, altså fag tatt på vg3. Hvis f.eks. universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk2.

«O» står for Ordinary Level, og det er fag tatt på vg2.  

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

H1

6

O1

4

H2

5

O2

3

H3

5

O3

3

H4

4

O4

2

H5

4

O5

2

H6

3

O6

2

H7

2

 

 


Omregning av snitt

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS.

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.) Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.

For opptak til master kreves det som regel språktest. 

Hvordan søke

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning

For å kvalifisere som profesjonell arkitekt i Irland må du fullføre et femårig studium. For at du skal bli anerkjent som arkitekt av Norske Arkitekters landsforbund må du ha fullført en utdanning i utlandet som tilsvarer et femårig mastergradsstudium i arkitektur i Norge. 

Skolepenger og finansiering

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Har du ikke startet på en universitetsutdannelse, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen.

Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 3000

    

         € 4000-8000

 

         € 10000-30000

   

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.