Arkitektstudier i Frankrike tilbys utelukkende på fransk. Utdanningen til arkitekt er en profesjonsutdanning med beskyttet tittel. 

Arkitektstudiet tilbys som en 3-årig fransk bachelorgrad (licence, eller bac+3) og en 2-årig master (bac+5), som fører til en diplôme d'etat d'architecte. Utdanningen tilbys ved 20 offentlige skoler, seks i Paris-regionen, 14 i provinsen. Ved INSA Strasbourg og ved privatskolen ESA i Paris.

Kulturministeriet om arkitektutdanning i Frankrike (2011).

Campus France om arkitektutdanning i Frankrike

Det kan være store forskjeller fra skole til skole i hvordan studiene er bygget opp og hva de legger vekt på (øvelser, praksis, utveksling osv.) Ta direkte kontakt med skolen for nærmere informasjon om dette.

Opptakskrav er generelt videregående skole. Utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring og eventuelt annen relevant erfaring kan også bli vurdert. Noen skoler har opptaksprøve til første året, mens andre slipper inn så mange som deres kapasitet tillater. Det betyr at en del studenter med dårlige resultater faller fra etter første året.

Dobbelgrad i arkitektur

Enkelte læresteder har etablert et samarbeid om double-cursus architecte-ingénieurdet vil si at du kan få en grad i arkitektur fra to læresteder. Utdanningen har en varighet på minimum syv år. Studenter som ønsker å gjennomføre dette programmet må utvise særlige evner.

Slik søker du

Registrer deg på Parcoursup mellom januar og mars. Du vil finne oversikt over skolene og informasjon om hvordan du søker deg til den enkelte skole via deres nettside om arkitektstudier

Parcoursup

Finansiering

Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder.