Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala er det eneste lærestedet i Sverige som tilbyr veterinärprogrammet. Utdanningen går over fem og et halvt år og studiestart er på høsten. Utdanningen er gratis og undervisningsspråket er svensk. 

Om utdanningen

Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret. Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel. Du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägarna. Under det tredje året gör du ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i veterinärmedicin. 

Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), består av en klinikförberedande termin och ett klinikår, som är gemensamt för hela utbildningen. Klinikåret följs av en termin, där du bland annat läser ett av tre kursblock: Produktionsdjur, Häst eller Smådjur. I den kliniska undervisningen ingår också jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen. Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur och djurbesättningar samt organ/vävnadsmaterial. Den sista terminen gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.(Kilde: www.slu.se)

Opptakskrav

For å kunne søke, må du ha generell studiekompetanse (grundläggande behörighet) samt fagkravene:

  • fysikk 2
  • biologi 1
  • kjemi 1
  • R2

Du søker med førstegangsvitnemål. Dersom du mangler ett eller flere fag, kan du ta opp disse og legge de nye fagene på et eget kompetansebevis.

Du søker om opptak på grunnlag av karaktergjennomsnittet på førstegangsvitnemålet. Dersom du er usikker på om snittet holder, kan du også ta Högskoleprovet og søke med resultatene fra denne. Du finner siste tilgjengelige karaktersnitt på SLUs hjemmeside under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under «BI» og poengscore fra Högskoleprovet under «HP». I 2014 var karaktersnittet svenske 21,3, mens poengsummen fra HP var 1,65.

Oversette karaktersnitt og poengsum

Her kan du oversette ditt norske karaktersnitt til svensk. Husk at norske tilleggspoeng kun telles i Norge, så det er rent karaktersnitt som oversettes til svensk. Men hyggelig nok får du svenske tilleggspoeng for utlendinger, og du kan få opp til 2,5 svenske tilleggspoeng ut fra hvor høyt ditt svenske snitt er.

Högskoleprovet er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige og 1/3 av alle studieplasser er forbeholdt søkere med gode resultater herfra. Du testes blant annet i matematikk og logikk, samt språk (svensk og engelsk). Poengskalaen går fra 0-2, der 2 er best.

Hvordan søke

Du søker om opptak via søkeportalen www.antagning.se Søknadsfristen er 15. april.

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Veterinærutdanning fra Sverige vil normalt godkjennes i Norge i tråd med nordisk overenskomst.

Finansiering

Det er gratis å studere i Sverige. Les om stipend og lån på Lånekassen sine sider om utdanning i utlandet.

Arrangementer i regi av ANSA Veterinær

Se flere arrangementer

Følg ANSA Veterinær på Facebook!