Du kan studere til å bli veterinær i Irland ved University College i Dublin. For å jobbe som veterinær i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet. Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar.

Om veterinærutdannelse i Irland

Du kan studere Veterinary Medicine ved University College Dublin. Studiet går over fem år.

Opptakskrav

Opptak til irske universiteter baseres på karaktersnittet ditt fra videregående, samt fagkrav.

Du trenger generell studiekompetanse, engelsk, matte, kjemi 2 (med minimumskarakter 4) og et realfag til. Det er ikke et krav om biologi, men det anbefales på det sterkeste. 

Du må ha minimum 60 timers arbeidserfaring med dyr, fra veterinærpraksis eller tilsvarende. Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til universitetet.

Oversettelse av irske karakterer til norske

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav fra irske universiteter.

«H» står for Higher Level, altså fag tatt på vg3. Hvis f.eks. universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk2.

«O» står for Ordinary Level, og det er fag tatt på vg2.  

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

H1

6

O1

4

H2

5

O2

3

H3

5

O3

3

H4

4

O4

2

H5

4

O5

2

H6

3

O6

2

H7

2

 

 


Omregning av snitt

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS.

 For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.). Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  

Hvordan søke til veterinærstudier i Irland

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning av veterinærstudiet

For å kunne jobbe som veterinær i Norge, må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Når du søker om autorisasjon, vil Mattilsynet vurdere utdanningen din opp mot den norske profesjonsutdanningen i Veterinærmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  

Dersom utdanningen din blir vurdert som faglig jevngod med veterinærmedisinstudiet ved NMBU, kan du få autorisasjon. Studieprogrammet du velger bør derfor være mest mulig lik den norske profesjonsutdanningen – med tanke på innhold, lengde og mengde klinisk praksis.

Skolepenger og finansiering

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Har du ikke startet på en universitetsutdannelse, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen.

Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 3000

    

         € 4000-8000

 

         € 10000-30000

   

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.

 

Arrangementer i regi av ANSA Veterinær

Se flere arrangementer

Følg ANSA Veterinær på Facebook!