Tannlege i USA

Ønsker du å utdanne deg til å bli tannlege, anbefaler ANSA at du studerer innenfor EU/EØS.

Publisert: 10.09.2014 - Oppdatert: 05.05.2017

Godkjenning

Tannlege er et lovregulert yrke, og for å praktisere som tannlege i Norge med utdanning fra utlandet, må du søke autorisasjon fra Helsedirektoratet.

ANSA anbefaler ikke å studere til å bli tannlege i USA. Hvis du studerer til å bli tannlege i land utenfor EU/EØS, vil det være en omfattende prosess å søke om autorisasjon, og mange får avslag på sin søknad om autorisasjon.

Tannlegestudiet i USA er veldig annerledes sammenliknet med det europeiske, og Helsedirektoratet må derfor vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig.

Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning, i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet.

I tillegg må du gjennomføre kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering, samt en fagprøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for arbeid i det norske helsevesenet. Les mer om krav til dokumentasjon for tannlegestudiet på Helsedirektoratets sider.

Helseutdanninger i EU

På grunn av EØS-regelverket er det ulike regler for de som tar utdanning innenfor og utenfor EU/EØS. Innenfor EU/EØS er det noen helseprofesjoner som er harmonisert gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Det betyr at man har blitt enige om hva disse utdanningene skal inneholde, slik at de skal gi rett til autorisasjon i hele EU/EØS.

De harmoniserte utdanningene er:

Artikler fra studenter i USA