Det er hele 29 universiteter i Tyskland som tilbyr tannlegestudiet. Utdanning i Tyskland er gratis og undervises på tysk. Du kan få støtte til språkkurs i forkant av studiet gjennom Lånekassen.

Om utdanningen

Du kan studere Zahnmedizin/Odontologie ved 29 universiteter i Tyskland. Utdanningen går over fem år og leder til Staatsexamen. Du kan begynne på høsten (Wintersemester) eller våren (Sommersemester). 

Utdanningen er delt inn i to deler: Vorklinisches Studium og Klinisches Studium. Den prekliniske delen består av forelesninger, praksis og kurs. I den kliniske delen av studiet får du en teoretisk og praktisk utdanning innenfor odontologi og de tilhørende medisinfagene. Det blir gitt små prøver gjennom hele studiet med større eksamener etter andre, femte og tiende semester. Det blir anbefalt å jobbe i en tannlegepraksis både før og under studiet.

 

Finne læresteder

Du finner frem til aktuelle læresteder via søkemotoren Hochschulstart. Dersom du trenger tips til valg av studieby, kan du lese om de forskjellige byene på study-in.de. Alle lærestedene tilbyr opptak til vintersemesteret, mens 13 også tilbyr opptak til sommersemesteret. 

Opptakskrav

For å søke på tannlegestudiet i Tyskland må du ha generell studiekompetanse, samt fagkravene R1/S2, fysikk 1 og kjemi 2. Du bør ha rundt 5 i karaktersnitt. Dersom du ligger noe lavere, kan du søke med forbedret vitnemål, eller for eksempel ta opptakstesten Test für Medizinische Studiengänge (TMS) som kan øke snittet ditt. Husk at norske tilleggspoeng, for eksempel alderspoeng og realfagspoeng, ikke teller for bruk i utlandet.

Tre søkekvoter

Du kan søke i opp til tre søkekvoter. Kvote 1 er for søkere med svært høyt karaktersnitt (Abiturbesten), kvote 2 er for dem som ikke har studert i Tyskland på mange semestre og slik kunnet samle tyske ventepoeng (Wartezeit). Kvote 3 er den største og mest aktuelle kvoten for norske søkere. Her bestemmer universitetene selv hva de vil vektlegge i sin vurdering av søkerne. Dette betyr at du må gjøre litt research for å søke i denne kvoten slik at de universitetene du setter opp i søknaden, faktisk er reelle muligheter. For eksempel er det mange universiteter som opererer med et “Vorauswahl” før de legger søknaden din i “mulig-bunken” klar til vurdering. Dette handler ofte om at du må ha prioritert lærestedet høyt i søknaden din (Ortspräferens). Vorauswahl kan også handle om at du må ha et minimumssnitt for å bli vurdert. “Auswahl” er selve opptaket/vurderingen av søknaden din. Her vil karaktersnitt ha betydning, relevant arbeidserfaring og utdanning, men også deltakelse i den nasjonale medisintesten (TMS) og realfagskarakterer kan telles positivt. Universitetene i Berlin og Hamburg opererer med en egen realfagstest (HAM-Nat).

 
Her finner du universitetenes karaktersnitt i kvote 3 gjeldende for vinteropptaket 2014. “DN” er en forkortelse for Durchschnitt som betyr (karakter-) gjennomsnitt. Ved å trykke på universitetets navn vil du kunne se om de opererer med Vorauswahl, og hva de legger vekt på i selve opptaket (Auswahl).

Regne karaktersnitt

Hochschulstart/universitetene regner ut karaktersnittet for deg. Men om du vil vite ditt (omtrentlige) tyske snitt, kan du bruke følgende formel: 1+ 3*(6-ditt snitt/ 4) = tysk snitt

Det vil si at norske 5 tilsvarer tyske 1,75. Her det viktig å bemerke at mange læresteder bruker en modifisert versjon av denne formelen. Dette går ofte i favør av norske søkere.

Som du vil se av søkemotoren, oppgir universitetene ofte karaktersnitt i form av poeng (Punkzahl). Her finner du en oversettelse mellom tyske karaktersnitt og Punktzahl.

Opptakstester

Dersom du ikke har høyt nok snitt for å komme inn på tannlegestudiet, kan vurdere å ta en opptakstest for å bedre dine sjanser for å komme inn på utdanningen. TMS, Der Test für Medizinische Studiengänge. brukes ved opptak til 17 av de tyske universitetene. Du kan lese om testen her. Testen holdes ved en rekke læresteder i Tyskland og koster 50 euro. Neste testdato er 9. mai 2015. Du melder deg opp via TMS-info i tidsrommet mellom 1. desember-15. januar.

For deg som skal søke på universitetene i Berlin eller Hamburg, kan du ta realfagstesten HAM-Nat, Hamburger Auswahlverfahren für medizinische Studiengänge Naturwissenschaftsteil. Dette er en multiple choice test som tester dine kunnskaper i biologi, fysikk, matematikk og kjemi fra videregående. Bruk denne selvtesten for å se om dette er noe for deg.

Språktest

Universitetene krever at du har tatt en språktest i forkant av utdanningen. Denne skal ikke vedlegges søknaden, men leveres inn til lærestedet i det du har fått studieplass. Universitetene godkjenner vanligvis Testdaf (Test Deutsch als Fremdsprache) og testene til Goethe-Institut på C-nivå. Om du ønsker å ta en språktest i Norge, kan du gjøre det ved Goethe-Institut i Oslo. 
Dersom du ikke oppgir testresultater når du har fått tilbud om studieplass, må du møte opp på universitetets egen språktest, DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), på en gitt dato. Dersom du ikke møter opp, eller ikke oppnår nødvendig resultat, vil du kunne miste studieplassen.

For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din, kan du ta opp til et semester med språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen. Les mer om lengre språkkurs her

Hvordan søke

Søknadsfrist

Du søker om opptak i løpet mai måned dersom du vil begynne på studiene dine på høsten. Søknadsfrist er 31. mai. Unntaket er om du fremdeles går på videregående. Da skal du søke innen 15. juli.

For deg som vil begynne på våren (oppstart vanligvis i mars), skal du søke om opptak innen 15. januar.

Ettersendingsfrist for vitnemål og andre dokumenter er to uker etter søknadsfrist.

Søknaden

Følg ANSAs norske veiledning til søknaden. Der får du også tips til hvordan du skal rangere universitetene i søknaden din.

Kort oppsummert skal du søke online via Hochschulstart. Her skal du oppgi personalia, utdanningsbakgrunn (type videregående skole), velge hvilke kvoter du vil søke i og universiteter herunder.

Når du er ferdig med online-søknaden skal den printes ut, signeres og sendes til Hochschulstart i Dortmund, sammen med vitnemål (på norsk og tysk), og eventuell dokumentasjon på relevant utdanning og /eller arbeidserfaring. 

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er gratis å studere odontologi i Tyskland. Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.