Dersom du har lyst til å studere tannlege i Belgia kan du velge mellom to undervisningsspråk og seks læresteder.

Om utdanningen

Utdanningen i Belgia er femårig. Undervisningen er på nederlandsk i Flandern og på fransk i Wallonia. 

Finne lærested

Seks universiteter tilbyr tannlegeutdanning i Belgia:

Opptakskrav i Flandern

Fagkravene er de samme som i Norge, 2MX/MY/MZ, 2FY og 3KJ. Du må bestå en opptaksprøve først og fremst basert på realfagkunnskap. Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i nederlandsk. Helst vise til bestått NT2-test (nasjonal språktest).

Opptakskrav i Wallonia

Generell studiekompetanse. Godkjent vitnemålet ved Ministère de la Communauté Francaise de Belgique som ekvivalent med belgisk vitnemål innen 15. juli. Gode nok franskkunnskaper.  

Søknadsprosess

Beskrivelse av hvordan du søker deg til belgiske universiteter finner du på hovedsiden om utdanning i Belgia (se link til høyre).

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Skolepenger 

Mellom € 600 - 1000 per år.