Lyst til å bli tannlege? Du må like å hjelpe mennesker, og din hovedoppgave vil være å behandle tannproblemer og tilrettegge for god tannhelse. De fleste tannleger har enten egen praksis eller jobber i offentlig tjeneste. 

Hva innebærer utdanning innen odontologi?

Studiet er krevende og varer vanligvis i 5 år. De første årene innebærer ofte mye realfag, med mer spesialisering etterhvert. Studiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, og mye praktisk trening på pasienter i klinikken.

Du lærer å restaurere tenner, sette inn proteser og behandle betennelser i tannkjøttet. Du lærer også å stille diagnoser og behandler sykdommer i munnhule og kjeve, og jobbe med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. I tillegg driver du opplysningsarbeid om tannhelse. Etter studiene kan du ta spesialistutdanning i odontologi. Les mer på Utdanning.no.

Hvor kan jeg studere?

Du kan studere til tannlege med støtte fra Lånekassen i alle land. Sentral-Europa, Danmark og Tyskland pleier å være særlig aktuelle fordi det her er mange plasser å søke på. Engelskspråklige land har dessverre ikke mange plasser for internasjonale studenter.

Godkjenning

For å kunne jobbe som tannlege i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Tannlege er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som tannlege i et av landene, har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Her er en oversikt over hvilke grader/titler/diplomer de ulike harmoniserte utdanningene i EØS-landene må føre til for at utdanningen skal gi rett til autorisasjon i Norge.  https://lovdata.no/static/SF/sf-20081008-1130-01-08.pdf?timestamp=1507892643000

Ledige plasser på 3. og 5. semester ved UiO

Det odontologiske fakultet har besluttet å ha direkte opptak til odontologistudiet. Opptaket i år skjer på 3. og 5. semester. Interesserte studenter kan allerede nå søke.

Dette gjelder odontologistudenter som studerer ved andre læresteder enn UiO.

Mer informasjon kan dere se her:

https://www.uio.no/studier/program/odontologi/opptak/suppleringsopptak.html

Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en fagforening for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

 

 Foto: Sarah-Rose