Du kan studere sykepleie på engelsk i Polen ved fem universiteter. Studiet tar 3- 4 år avhengig av universitetet. Du søker direkte til alle skolene. NB! Store prisforskjeller.

Medical University of Gdansk

For å søke sykepleiestudier ved Medical University of Gdansk, må du ha generell studiekompetanse. Det er anbefalt at du har noe realfag:

  • Biologi 1
  • Enten Kjemi 1, Fysikk 1 eller Matematikk R1

Gjennomsnittskarakter i disse fagene bør være minst 4. Søkere som mangler fagene kan også være aktuelle hvis de har annen relevant utdanning og kompetanse.

Søknadsfrist i slutten av juli.             

Skolepenger er 23 000 PLN i året.

Medical University of Silesia in Katowice

Ved Medical University of Silesia in Katowice trenger du generell studiekompetanse og engelsktest. I tillegg har skolen søknadskjema på sine hjemmesider du må fylle ut.

Skolepenger er ca. 7000 EUR i året.

Medical University of Lodz

Ved Medical University of Lodz trenger du generell studiekomptanse med fordypning i ett av fagene kjemi, biologi, fysikk eller matte, og med gode resultater. I tillegg krevers det at du tar en engelsktest. Etter at du har søkt vil du få innkallelse til en opptakstest/intervju via skype.

Skolepenger er ca 5.700 Euro per år

Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz

Ved Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz trenger du generell studiekomptanse med fordypning i biologi, kjemi eller fysikk med gode resultater. I tillegg kreves det at du tar en engelsktest. Etter at du har søkt vil du få innkallelse til en intervju via skype.

Skolepenger er 8000 Euro per år. 

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Sykepleie er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som sykepleier i et av landene, har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Finansiering av sykepleiestudier

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen.