I Irland kan du studere sykepleie ved flere læresteder.

Om sykepleieutdanningen i Irland

Den irske sykepleieutdanningen går over fire år.

For å få autorisasjon som sykepleier i Norge, er det viktig at du velger en generalistutdanning (general nursing) og ikke en spesialistutdanning som psychiatric nursing eller children’s nursing.

Les mer om sykepleieutdanningen i Irland på Irish Nursing Board.

Studiesteder for sykepleie i Irland 

Central Applications Office (CAO), er det sentrale opptakskontoret for bachelorutdanninger i Irland. Du kan søke inntil 10 studier gjennom CAO. Bruk denne søkemotoren for å finne frem til studier som tilbys ved de ulike lærestedene.  

Vær oppmerksom på at det er kun bachelorgrader på level 8 som gir rett til støtte fra Lånekassen. 

Opptakskrav sykepleie i Irland

Opptakskravene varierer mellom lærestedene. Du vil som regel bli vurdert på snitt fra videregående. Mange læresteder har realfagskrav.

Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til universitetet. 

Oversettelse av irske karakterer til norske 

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav ved irske universiteter. 

«H» står for Higher Level, altså fag tatt i vg3. Hvis for eksempel universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk 2. 

«O» står for Ordinary Level, altså fag tatt i vg2.   

Irish Leaving Certificate 

Vitnemål  
(eksamen eller standpunktkarakter) 

Irish Leaving Certificate 

Vitnemål  
(eksamen eller standpunktkarakter) 

H1 

O1 

H2 

O2 

H3 

O3 

H4 

O4 

H5 

O5 

H6 

O6 

H7 

  

Omregning av snitt 

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest 

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS. 

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  For opptak til master kreves det som regel språktest.  

Slik søker du

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning av studiene

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til autorisasjon som sykepleier i landet man har utdanningen fra.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Har du ikke startet på en universitetsutdannelse, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen.

Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 3000

    

         € 4000-8000

 

         € 10000-30000

   

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.