Du kan studere til sykepleier ved hele 22 profesjonshøyskoler i Danmark. Her kan du starte både høst- og vårsemesteret, og selve studiet varer i tre og et halvt år.

Om utdanningen

Utdanningen til sygeplejerske tilbys ved 22 profesjonshøyskoler i Danmark. Studiet tar 3 1/2 år. Studiestart er både 1. september og 1. februar, men søknadsfristen er 15. mars i begge tilfeller.

Utdanningen inneholder så vel medisinske fag som psykologiske fag og veksler mellom teoretisk og praktisk undervisning. Du lærer å gi profesjonell sykepleie og å forholde deg kritisk og analyserende til dine oppgaver. Du lærer også å samarbeide med andre faggrupper, som for eksempel leger og sosial- og helseassistenter.

Hovedfaget i den teoretiske undervisningen er sykepleiefaget, som blant annet omfatter sykepleie- og omsorgsteori, sykepleiebegreper og -modeller, kliniske metoder i sykepleien m.m. Ut over det får du undervisning i helsevitenskapelige fag, som folkehelsevitenskap, sykdomslære samt vitenskapsteori og forskningsmetode, i naturvitenskapelige fag som biokjemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi, i humanistiske fag, som psykologi, kommunikasjon, filosofi og etikk samt i samfunnsvitenskapelige fag, som sosiologi og antropologi, organisasjon og ledelse samt jus. 

Aktuelle læresteder

Her finner du mer informasjon om faget og linker til skolene.

Opptakskrav

Opptakskrav er avhengig av utdanningsbakgrunn. Dersom du har en annen utdanningsbakgrunn, kan det hende du må ha enkelte fag ut over dette. Kontakt skolen for informasjon om hva som gjelder for deg.

Du søker med førstegangsvitnemål. Norske tilleggspoeng telles ikke i utlandet.

To søkekvoter

Kvote 1

I kvote 1 er det kun karaktergjennomsnittet som teller. Det er lettest å komme inn i små byer/tettsteder, vanskeligere i de store byene.

Kvote 2

I kvote 2 gjøres det en helhetsvurdering av søkerne. Her vil arbeidserfaring, annen høyere utdanning, organisasjonserfaring, folkehøgskoleopphold, utenlandsopphold osv. kunne telle inn. I tillegg skal du skrive et motivasjonsbrev (levnedsbeskrivelse). Kontakt den enkelte skole direkte for informasjon om hva de legger vekt på i kvote 2.

Søkere med bakgrunn fra yrkesfag og/eller studiekompetanse etter 23/5-regelen  levere kvote 2-søknader. Søkere i denne gruppen må også oppfylle kravet til det danske faget Engelsk B, som tilsvarer Internasjonal Engelsk (SPR3008, programfag på studieforberedende vgs) eller en viss poengsum på språktest.

Jordmor og vernepleie

Jordmor

Du kan også studere til jordmor, kalt jordemoder i Danmark, i København, Aalborg og Esbjerg. Studiet tar 3 1/2 år, og du kan lese mer om det her. Opptakskrav er Kemi C, som tilsvarer norske kjemi 1. Fra og med opptaket 2019 skal man også oppfylle kravet til danske Engelsk B, som tilsvarer Internasjonal Engelsk fra VG2 eller en viss poengsum på språktest.

Du har rett til å få autorisasjon som jordmor i Norge dersom du får autorisasjon i Danmark, men du vil ikke ha rett til autorisasjon som sykepleier.

Vernepleier

Det finnes ingen egen vernepleierutdanning i Danmark; det nærmeste alternativet er socialpædagog. Du kan lese mer om de ulike utdanningene på feltet her. Merk at socialpædagog regnes som en fordypning innenfor «pædagog»; det er ikke gitt at en dansk socialpædagogutdanning vil gi autorisasjon som vernepleier i Norge. Les mer om autorisasjon som vernepleier med utenlandsk utdanning på Helsedirektoratets nettsider.

Hvordan søke

Søknadsfrist er 15. mars 12:00. Du søker via søkeportalen Optagelse.dk.

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Vernepleier er ikke et harmonisert yrke. Det betyr at du må kunne dokumentere at din utenlandske vernepleierutdanning er tilstrekkelig lik den norske for å oppnå autorisasjon, selv om du er utdannet innenfor EU/EØS. Les mer hos Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese om stipend og lån fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.