Liker du å arbeide med mennesker?  Som sykepleier gir du medisinsk pleie og omsorg, og du kan også utføre helsekontroller og gi råd og veiledning til alle aldersgrupper. Sykepleiere hjelper også mennesker som er syke over lang tid eller har psykiske lidelser.

Sykepleie er et bredt fagområde og det er mange muligheter for spesialisering. Utdanningen inneholder medisinske og psykologiske fag og veksler mellom teori og praksis. Les mer på Utdanning.no.

Godkjenning 

For å kunne jobbe som sykepleier i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Les mer om godkjenning av sykepleierutdanning fra utlandet på Helsedirektorates hjemmesider.

Utdanning utenfor EØS

Vi ser at en del med utdannelse utenfor EØS har problemer med å få autorisasjon i Norge etter endt studier. De får ofte beskjed om å ta enkelte eller flere fag ved norske høgskoler eller ta mer praksis. Norske sykepleierutdanninger er basert på regjeringens rammeplan for sykepleierutdanning, mens utdanninger fra utenfor EU/EØS må være jevngod med disse og inneholde de samme fagfeltene. Den enkleste måten å finne ut om din utdanning inneholder det den skal for å være jevngod med en norsk er å sammenligne fagene du har tatt med fagene ved en norsk høgskole. Fagene, med innhold, er beskrevet i utdanningens fagplan. Du finner eksempler på fagplaner hos Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen, eller Høgskolen i Gjøvik. Dette er bare eksempler på fag-/studieplaner, siden alle norske studiesteder lager sine egne fag-/studieplaner.

Dersom du ser at du mangler fag sammenlignet med norske fagplaner anbefaler vi at du søker om opptak til en norsk høgskole og ber om å få innpassert fagene dine fra det utenlandske lærestedet eller at du søker om opptak på enkeltfag.

I tillegg må man være oppmerksom på at alle sykepleiere utdannet i land utenfor EØS må ta norsk kurs i nasjonale fag for å kunne få autorisasjon som sykepleier i Norge. Slikt kurs arrangeres av flere sykepleierhøgskoler, deriblant Høgskolen i Oslo og Akershus. Kurset går over tre uker. Det kan også være krav om ekstra veiledet praksis ved norske sykehus.

Norsk sykepleierforbund

Norsk sykepleierforbund er fagorganisasjonen for sykepleiere i Norge. De representerer medlemmers interesserer, gir rådgivning og tilbyr en rekke medlemsgoder.

Videreutdanning

I Norge kan du først bli sykepleier, og deretter videreutdanne deg til å bli for eksempel helsesøster, jordmor og kreftsykepleier. I mange andre land er disse egne grunnutdanninger på 3 eller 4 år som ikke bygger på sykepleieutdanningen. Du bør derfor sjekke studiet du ønsker å ta for om det er en grunnutdanning eller en videreutdanning.

 

Foto: Christiaan Triebert