Ungarn har tilbud om psykologistudier på engelsk. Merk at psykologiutdanningen på engelsk ikke kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn, og dermed ikke i Norge. For den som er interessert i å studere faget psykologi uten at det leder til autorisasjon som psykolog i Norge, finnes det for øvrig gode muligheter for dette.

Om utdanningen

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Aktuelle læresteder

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet 
Eötvös Loránd University (ELTE) eller University of Pecs

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet. Merk at psykologiutdanningen på engelski Ungarn ikke kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn, og dermed ikke i Norge.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Ungarn.

 

 

Bannerfoto: Sesvecan photography