I Sverige kan du studere psykologi på bachelor- og masternivå, men det er også mulig å ta enkeltemner. Det finnes mange studieretninger innenfor faget. For deg som vil bli psykolog skal du velge det femårige psykologprogrammet. Etter denne utdanningen, samt ett år i veiledet praksis, vil du kunne godkjennes som psykolog i Norge. Du kan søke på grunnlag av karaktersnitt og/eller test.

Om utdanningen

Utdanningen er gratis, og det er opptak to ganger i året.

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Aktuelle læresteder 

Opptakskrav

Du finner opptakskrav på søkemotoren www.studera.nu og på lærestedenes hjemmesider. For å søke på bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse, og vanligvis ha visse fag fra videregående. Du søker med førstegangsvitnemål. På masternivå søker du på grunnlag av faglig relevant bachelorgrad. Lærestedene nevner ofte bestemte fag du skal ha hatt i bachelorgraden med et bestemt antall studiepoeng.

Opptakskrav til psykologutdanningen

Søkere må ha generell studiekompetanse, samt fagkravene:

  • Matematik 2a/b/c = Teoretisk eller praktisk matematikk Vg1+Vg2 224 årstimer  
  • Samhällskunskap 1b/ 1a1+1a2 = Samfunnsfag 84 årstimer + historia 140 årstimer 

Dersom du mangler et fag for å søke, kan du ta opp dette. Nytt fag skal ligge på eget kompetansebevis og ikke integreres i vitnemålet.

Ditt karaktersnitt

I Sverige er det to hovedveier til opptak. Du kan søke på grunnlag av karaktergjennomsnittet på førstegangsvitnemålet og på grunnlag av Högskoleprovet. Mange gjør begge deler. Fagkravene gjelder i begge kvotene.

Du kan lese mer om beregning av karaktersnitt i Sverige på ANSAs hovedside om studier i Sverige.

Opptakstest

Dersom du er usikker på om snittet ditt holder, eller vil maksimere dine sjanser for å komme inn, bør du også ta Högskoleprovet. Dette er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige og rundt 1/3 av alle studieplasser er forbeholdt søkere med gode resultater herfra. Du testes blant annet i matematikk og logikk, samt språk (svensk og engelsk). Poengskalaen går fra 0-2, der 2 er best.

Poengsum 

Du finner siste tilgjengelige poengsum på søkemotoren studera.nu under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under kolonnen «HP». Laveste poengsum i 2014 var 1,5 ved Mittuniversitetet.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Hvordan søke og søknadsfrister

Du søker om opptak via søkeportalen antagning.se.

Søknadsfristen er 15. april til høstsemesteret. Til vårsemesteret er søknadsfristen 15. oktober.

Finansiering

Det er gratis å studere i Sverige. På Lånekassen sine sider om utdanning i utlandet kan du lese om stipend og lån.

Artikkel: Analyze this!

ANSAs informasjonssenter merker en sterk økning i henvendelser fra unge mennesker som har planer om bli psykolog, og som lurer på om det er trygt å utdanne seg i utlandet med hensyn til senere autrisasjon i Norge. Vårt informasjonssenter skrev derfor i 2013 artikkel til ANSAs medlemsmagasin ANSAnytt om hvordan bli psykolog i Norge med utdanning i utlandet (pdf).

Nyttige linker