I Polen finner du to læresteder som har tilbud om psykologistudier på engelsk.

Om utdanningen

Utdanningen finnes både som integrert 5-årig løp, hvor man bare behøver å søke om opptak til det første året, og som en 3+2-modell, hvor man tar tre år på bachelor og to år på master.

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Finne lærested

To læresteder har tilbud om psykologi på engelsk. Begge ligger i Warszawa. Det private universitetet  University of Social Sciences and Humanities (SWPS) har treårige bachelorprogrammer og toårige masterprogrammer. 

The University of Warsaw (WISP) tilbyr et femårig integrert masterprogram.

Opptakskrav

The University of Warsaw (WISP)

Det er krav om generell studiekompetanse.

Søkerne blir først vurdert etter karakterer fra det norske vitnemålet, og dersom man går videre i prosessen innkalles man til et intervju. Intervjuet kan gjøres via Skype og holdes i begynnelsen av juli. Til intervjuet skal man ha lest en bok (valgt mellom 3 ulike alternativer). Grunnlag for opptak til studiet er hvilket resultat man får på intervjuet, der det blant annet legges vekt på forståelsen av teksten og om man kan gi en god analyse av denne.

Til The University of Warsaw søker man direkte. Søknadsinformasjon finner man hos Agder Vitenskapsakademi, universitetets norske agent. Programmet tar opp 48 studenter i året.

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

Vitnemål og krav om dokumenterte engelskkunnskaper er felles for begge universitetene. University of Social Sciences and Humanities (SWPS) krever at du tar en engelsktest, som IELTS eller TOEFL. På IELTS-testen kreves et resultat på 5.5, på TOEFL-testen trenger du en poengsum på 69-70. Har du karakteren 4 eller bedre i engelsk trenger du ikke å ta en engelsktest.

Søkerne blir tatt opp etter karakterene fra vitnemålet. Du vil få mer informasjon om prosessen etter å ha sendt inn det nettbaserte søknadsskjemaet

Slik søker du til skolene

Til University of Social Sciences and Humanities (SWPS) søker man direkte til skolen.

Steg-for-steg forklaring av søknadsprosessen

Til The University of Warsaw kan du søke via  søker man via Agder Vitenskapsakademi, universitetets norske agent. Programmet tar opp 20 studenter i året.

Søknadsfrist

University of Social Sciences and Humanities: frist slutten av september, men vær tidlig ute, det er mulig og anbefalt å søke lenge før dette.

The University of Warsaw: i begynnelsen av juli

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Begge skolene tar skolepenger, du finner mer informasjon om beløp på skolenes nettsider.

University of Social Sciences and Humanities

The University of Warsaw