Du kan studere psykologi ved en rekke læresteder i Nederland, både på bachelor- og masternivå. Ved flere universiteter kan du også ta en PhD. Undervisningen for psykologiutdanningen i Nederland foregår på nederlandsk eller engelsk.

Om utdanningen

Skolepengene er lave og ligger på under 2000 euro i året. I Nederland er ikke psykologtittelen beskyttet slik den er i Norge, så dersom du vil bli psykolog med utdanning fra Nederland, må du velge en utdanning som tids- og innholdsmessig tilsvarer den norske.

Les mer mer om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Finne lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder på søkemotoren Studiekeuze. Bruk søkemotoren Studyfinder for å finne frem til engelskspråklige utdanninger.

I følge den anerkjente rankinglisten QS var i 2015 fire av de nederlandske universitetene blant de topp 50 i verden med University of Amsterdam på 11. plass!

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under admission.

Opptak til bachelorgrad

Opptakskravene varierer mellom lærestedene. Universitetet i Leiden krever for eksempel at du har gått studiespesialiserende med matematikk, mens universitetet i Groningen anbefaler at du har hatt matematikk, engelsk og biologi.

Eksempel på opptakskrav/prosedyre

Ved University of Amsterdam velger de ut sine studenter via opptakstester fordelt på to dager. Den første dagen overværer du forelesninger på nederlandsk om psykologi, statistikk og forskningsmetode. Den andre dagen blir du testet i disse fagene.

Opptak til mastergrad

Ved siden av å ha en faglig relevant bachelorgrad, krever mange universiteter at du har visse fag i bachelorgraden din med et bestemt antall studiepoeng. Statistikk er ofte blant de nødvendige fagene.

Språktest og språkkurs

Til studier på nederlandsk kreves språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, TOEFL eller IELTS. Det vil stå på lærestedets nettside hvilket score du må oppnå på språktesten. Forventet score på TOEFL-testen ligger ofte på rundt 90 av 120. Gjennomsnittsresultatet for nordmenn ligger på rundt 92 poeng. Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes ikke som et vanskelig språk å lære for nordmenn. For deg som kan norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et glitrende utgangspunkt for å bli god i nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Her finnes det både tilbud om støtte til kortere språkkurs på 4-6 uker, men også til lengre språkkurs på mellom 3-5 måneder. De fleste universitetene tilbyr språkkurs.

Slik søker du

Søknadsfristene til bachelorgrader varierer, men er vanligvis mellom januar og mai. Søknadsfristene til master er vanligvis i juni/juli.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder ønsker at du søker direkte til dem via online-søknad, mens andre vil at du bruker en søkeportal alla samordna opptak.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger på rett under 2000 euro i året. Dette gjelder både for bachelor og mastergrader. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.