I Irland kan du studere psykologi ved en rekke universiteter og Institutes of Technology (høyskoler). En bachelorgrad i psykologi tar 3 til 4 år. På postgraduatenivå finner du mastergrader og doktorgrader som tar 1 til 3 år å fullføre.

Om utdanningen

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Klinisk psykologi i Irland

Ønsker du å bli klinisk psykolog bør du gå på en skole som er akkreditert av The Psychological Society of Ireland (P.S.I). Her finner du en oversikt over akkrediterte bachelor-, master- og doktorgrader. For å bli godkjent psykolog i Norge må du først bli godkjent i Irland og da må du fullføre en doktorgrad.

I Irland kan du studere klinisk psykologi ved:

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på bachelorgrader. Utover dette varierer fag og karakterkravene, avhengig av hvilken skole og type psykologi du skal søke. Ofte er det ikke noen fagkrav for dette studiet, men noen skoler krever en karaktersnitt på rundt 500 CAO points.

NB! Husk at karaktersnitt blir regnet om ut i fra 6 ulike karakterer fra 2. og 3. året på videregående. Karaktersnitt blir regnet om ved at man regner gjennomsnitt fra de tre beste eksamenskarakterer og dine tre beste standpunktkarakterer.

For å kunne søke på en master- eller doktorgrad (postgraduate degree) i klinisk psykologi kreves det en akkreditert bachelorgrad.

Hvordan søke

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet CAO (unntak noen private universiteter). Søknaden og veiledning til utfylling av søknaden (på engelsk) finner du på www.cao.ie

Du kan søke på opptil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Skolepenger

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Dermed kan norske studenter bli omfattet av ordningen free tuition på landets bachelorutdanninger. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees kan du likevel kvalifisere til EU fee.

   Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 2750  

  23000 nok

         € 4000-8000 

     33000 – 66000 nok

         € 10000-30000  

       80000 – 25000 nok  Les mer på studentfinance.ie. Her kan du se hvilke skoler som er omfattet av ordningen.

Det er fortsatt opp til de irske lærestedene å avgjøre hvorvidt norske studenter som tar mastergrad, skal betale ”free fee” eller ”EU fee”.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.

Artikkel: Analyze this!

ANSAs informasjonssenter merker en sterk økning i henvendelser fra unge mennesker som har planer om bli psykolog, og som lurer på om det er trygt å utdanne seg i utlandet med hensyn til senere autrisasjon i Norge. Vårt informasjonssenter skrev derfor i 2013 artikkel til ANSAs medlemsmagasin ANSAnytt om hvordan bli psykolog i Norge med utdanning i utlandet (pdf).

Nyttige linker

 

Bannerfoto: Cord Cardinal