Medisinstudiet i Tsjekkia er normert til seks år og fem byer har tilbud på engelsk. 230 nordmenn studerer medisin i Tsjekkia, de fleste i Praha. Nedenfor finner du en presentasjon over alle skolene med opptakskrav og link til hvor du kan finne søknadspapirer og mer informasjon.

Søk gjennom en agent

Ønsker du å studere i enten Praha eller Brno kan du søke opptak gjennom et ANSA-godkjent kontor (agent). Det betyr at søknadsprosessen blir tatt hånd om av noen her i Norge, og at dersom det er krav om opptakstest, så kan du ta denne her hjemme. 

Opptakskrav til medisinstudier i Tsjekkia

Opptaket til alle skolene (unntatt 3. fakultetet i Praha) er basert på en prøve i kjemi, biologi og fysikk (evt. matte). Det er derfor anbefalt at du har fordypning i: 

 • Biologi 1+2
 • Kjemi 1+2 
 • Matematikk R1+R2 eller fysikk 1

Til 3. fakultetet i Praha er opptakskravet en prøve i kjemi, biologi og fysikk tilsvarende nivåene nevnt ovenfor.

Praha

Univerzita Karlova v Praze 
(1. medisinske fakultet, Karlsuniversitetet, Praha)

Univerzita Karlova v Praze
(3. medisinske fakultet, Karlsuniversitetet, Praha)

 • Søk gjennom Sonor.
 • Opptaksprøve holdes i Oslo i mai
 • Studiestart er i slutten av september, men det holdes et to ukers forkurs i tsjekkisk språk fra midten av september

Brno

Masarykova Univerzita v Brne 
(Masarykuniversitetet, Brno) 

Søk gjennom Bjørknes Høyskole eller Agder Vitenskapsakademi

Opptaksprøve

Bjørknes holder opptaksprøve 2-3 ganger årlig i Oslo.

Agder Vitenskapsakademi holder opptakstest i Kristiansand og/eller Oslo

Universiteter uten ANSA-godkjent agent

Det er flere skoler i Tsjekkia som tilbyr medisinstudier, men som ikke har noen norsk representant. Dette betyr ikke at du ikke finner andre norske studenter ved disse skolene, det betyr bare at du søker direkte til skolen istedenfor å søke gjennom en representant.

Søknadsprosess til skoler uten norske representanter

For å søke opptak til medisinutdanning ved læresteder i Tsjekkia som ikke har norske representanter, må du ta direkte kontakt med den skolen du ønsker å søke opptak til for å få vite hvordan du skal søke.  

Hradec Králové

Univerzita Karlova Lékarská fakulta Hradec Králové 
(Karlsuniversitetet, Hradec Králové)

 • Søk direkte til Universitetet
 • Opptaksprøve kan tas i Sverige i mai
 • Studiestart i slutten av september

Pilsen

Univerzita Karlova 
(Karlsuniversitetet Pilsen)

 • Opptaksprøve holdes i Pilsen i juni

Olomouc

Palacky University i Olomouc

 • Opptaksprøver holdes i Olomouc og London på vårparten. Det vil bli lagt ut datoer på universitetets side.

Praha

Univerzita Karlova v Praze
(2. medisinske fakultet, Karlsuniversitetet, Praha)

Opptakstester

Du kan enten ta SAT-fagtester i fysikk, kjemi og biologi ved testsenteret på UiO; testresultatet må være skolen i hende innen slutten av juni. Du kan også reise ned til Praha og ta opptakstest ved universitetet i overgangen mai-juni eller i september.

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Tsjekkia.