To universiteter tilbyr bachelorgrader i medisin på engelsk, de andre tilbyr utdanningen på nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å ta et språkkurs i forkant av utdanningen. Skolepenger ligger på rundt 2000 euro i året.

Hvordan er medisinstudiet i Nederland?

To universiteter tilbyr bachelorgrader i medisin, geneeskunde, på engelsk, de andre tilbyr utdanningen på nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å ta et språkkurs i forkant av utdanningen.

Utdanning i Nederland koster i underkant av 2000 euro hvert år.

Det finnes åtte universiteter som tilbyr geneeskunde eller medisin som vi sier. Utdanningen går vanligvis over seks år fordelt på bachelor og mastergrad.  

Hvor kan man studere medisin i Nederland?

Medisinstudier på engelsk

For de fleste er det de engelskspråklige bachelorgradene som er mest aktuelle. Da har du muligheten til å starte på engelsk, og lære deg nederlandsk før mastergraden som undervises på nederlandsk. Du kan studere ved universitetene i Maastricht eller Groningen

Her kan du lese om bachelorgraden ved Maastricht University. Ved University of Groningen finnes det to aktuelle bachelorgrader i medisin; Medicine, Profile Global Health og Medicine, Profile Molekular Medicine.

Opptakskrav for medisin i Nederland

Opptakskrav bachelor i medisin

Kontakt lærestedene for detaljert informasjon om opptakskrav da disse kan variere noe. Det er vanlig å kreve at du har de norske fagkravene til medisin (kjemi, matematikk og fysikk), men mange vil også kreve at du tilfredsstiller de nederlandske som også omfatter biologi.

Dersom du mangler ett fagkrav/nivå, kan du vanligvis ta en test i Nederland i forkant av opptak. Slike tester holdes på nederlandsk, med unntak av matematikkfagkravet som du kan ta på engelsk.

Til studier på nederlandsk kreves det språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, TOEFL eller IELTS. Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes ikke som et vanskelig språk å lære for nordmenn. For deg som kan norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et glitrende utgangspunkt for å bli god i nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Her finnes det både tilbud om støtte til kortere språkkurs på 4 uker, men også til lengre språkkurs på mellom 3-12 måneder. De fleste universitetene tilbyr språkkurs.

Ulike opptaksformer på bachelor

Før du søker, leser du universitetets informasjon om opptak som du finner under admission. Der vil det stå hvordan lærestedet velger ut sine kommende medisinstudenter. Det kan praktiseres opp til tre typer forskjellige opptak. Noen læresteder forholder seg kun til en av disse opptaksformene. De største kvotene er vanligvis det sentraliserte og det desentraliserte opptaket.

Flere læresteder har en liten kvote for søkere med svært gode karakterer som blir tatt opp direkte til studiet.

Det sentraliserte opptaket fungerer som et lotteri der du får utdelt lodd ut fra hvor høyt karaktersnitt du har. Jo høyere snitt, jo flere lodd. Søknadsfrist for dette opptaket er 15. mai.

Det desentraliserte (lokale) opptaket bestemmes av det enkelte lærested. Her skal du vanligvis gjennom minst en kvalifiseringsrunde der du testes for egnethet til studiet og relevante kunnskaper. Dette kan gjøres på forskjellige måter, for eksempel ved at du får tilsendt oppgaver som du skal løse hjemme, og/eller at du skal møte på universitetets selection day der du vil få utdelt oppgaver som du løser alene eller i gruppe. Søknadsfrist for dette opptaket er vanligvis 15. januar.

De engelskspråklige bachelorprogrammene i medisin har kun opptak via desentralisert opptak.

Opptakskrav master i medisin

For å søke deg inn på master i medisin må du ha en relevant bachelorgrad. Opptakskrav ut over dette kan variere. Enkelte læresteder er åpne for realfaglige bachelorgrader. Ved for eksempel University of Amsterdam må du kvalifisere deg til en ettårig premaster for å gå videre på mastergraden.

Du må beherske det nederlandske språket godt for å kunne søke. Universitetene krever at du tar språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Her finnes det både tilbud om støtte til kortere språkkurs på 4-6 uker, men også til lengre språkkurs på mellom 3-12 måneder. De fleste universitetene tilbyr språkkurs.

Slik søker du

Bachelor 

Du søker via søkeportalen Studielink. Søknadsfrist er 15. januar og/eller 15. mai (desentralisert/sentralisert utvalg). Du fyller ut at du vil studere medisin (geneeskunde) og hvilket universitet du prioriterer høyest. Dersom lærestedet også ønsker at du skal registrere deg på deres sider, vil du få beskjed om dette via Studielink. Merk deg at en del læresteder krever at du som utenlandske søker, sender inn vitnemålet ditt til dem i forkant av opptak for å gjøre en vurdering på om du tilfredsstiller opptakskravene og er berettiget til å søke. Denne behandlingen kan ta opp til seks uker.

Studielinks tips og svar til søknaden.

Master

Søknadsfristene til master varierer, men befinner seg vanligvis i perioden mai-juli. Om ikke annet står på universitetets hjemmeside, skal du også her søke gjennom søkeportalen Studielink.

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er rimelig å studere medisin i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger på rundt 2000 euro i året. Se ANSAs sider om finansiering for mer info om hvor mye du kan få i støtte av Lånekassen.