Rundt 40 universiteter i Italia tilbyr utdanning i medicina e chirurgia. Grunnstudiet er normert til seks år. Du kan studere på italiensk eller engelsk. Dersom du vil studere på italiensk, kan du få støtte til språkkurs i inntil to semestre gjennom Lånekassen. Du søker om opptak til medisinstudiet via opptakstest.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du finner aktuelle studiesteder via søkemotoren Universitaly. Her kan du hake av for å få informasjonen på engelsk ved å trykke på flagg i høyre hjørne. Velg Course search og Degree courses. Under Degrees velger du First cycle degree or single cycle degree og deretter Medicine. Utdanninger merket med engelsk flagg, undervises på engelsk. Du kan studere på engelsk i Bari, Bologna, Milano, Napoli, Pavia, Roma og Torino.

 

Følgende universiteter tilbyr engelskspråklige medisinstudier:

Offentlige universiteter i Italia:

Private universiteter i Italia:

Opptakskrav

Opptakskrav til offentlige universiteter

Som en del av søknadsprosessen din til Italia må du ta en opptakstest. Du må ha gode resultater fra denne testen for å bli tatt opp til studiet. For deg som vil studere på italiensk, skal du ta den nasjonale opptakstesten. Den engelske utgaven av testen kalles for IMAT (The International Medical Admissions Test). I løpet av 100 minutter skal du svare på 60 spørsmål innenfor emnene biologi, matematikk, kjemi og fysikk. Det er en egen del på analytiske ferdigheter, herunder logikk.

Det enkelte lærested kan ha flere opptakskrav enn medisintesten, for eksempel språktest med en bestemt score. Du finner fullstendige opptakskrav på lærestedets hjemmeside.

Opptakskrav til private læresteder

Vita-Salute San Raffaele og Universita Cattolica del Sacro Cuore er private læresteder med offentlig godkjenning. Disse lærestedene har egne opptakstester som du kan lese om på deres hjemmesider. Der finner du utfyllende informasjon om søknad og opptakskrav.

Søknadsprosess

Du finner informasjon om søknadsprosess og aktuelle datoer på lærestedets hjemmeside. Kontakt gjerne lærestedet før du søker slik at du vet nøyaktig hva som forventes av deg. Generell informasjon om hvordan du søker til Italia finner du på ANSAs side om studier i Italia. Der vil det stå hvordan du oversetter vitnemålet ditt, får apostillestempel og en Dichiarazione di Valore (beskrivelse av det norske skole- og karaktersystemet.)

Søke til offentlige læresteder

Meld deg opp til medisintesten på Universitaly. Du betaler 120 euro i registreringsavgift. Testdato for 2017 var 14. september. Påmeldingen til IMAT-testen er som regel åpen i juli måned. I 2017 åpnet påmeldingen til IMAT-testen 3. juli og stengte 25. juli. 

Du må følge med på informasjonen som publiseres på Universitaly. Testen kan tas på alle de offentlige universitetene som tilbyr medisinstudier på engelsk. Søkere til medisinstudiet vil bli vurdert i en nasjonal ranking, og tildelt skoleplass basert på testresultatene fra IMAT.

Påmelding til IMAT-testen er en todelt prosess:

  1. Først må du registrere deg på Universitaly, og velge hvilken universiteter du ønsker å søke deg til.
  2. Deretter vil du bli rutet videre til Cambridge Assessment Admission Testing, for å velge hvor du ønsker å avlegge testen, samt betale.

For mer informasjon om IMAT-testen klikk her.

Forbered deg til IMAT-testen.

IMAT 2017 FAQ 

Søke til private læresteder

Meld deg opp til opptakstestene via hjemmesidene til studiestedene. Universita Cattolica del Sacro Cuore holder opptakstester i en rekke land rundt om i Europa. Se hjemmesidene for informasjon om søknadsprosess og søknadsfrister. 

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen:

Har du studert til å bli lege i Italia, må du gjennomføre praktisk tjeneste som er nødvendig for å få autorisasjon i utdanningslandet, før du kan søke autorisasjon i Norge. Alternativt kan du frem til 31. desember 2018 få LIS1-lisens for å gjennomføre praktisk tjeneste (tidligere turnus, nå LIS1) i Norge. Les mer på Helsedirektoratet.

Skolepenger og finansiering

Offentlige utdanninger koster opp til ca 4000 euro i året, mens de private lærestedene koster mellom ca 10000-20000 euro i året. Samtlige læresteder på listen til Universitaly kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. Se Lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

 

Nyttig nettsted driftet av medisinstudenter i Italia: MEDschool.it

Foto av Bologna: