Du kan studere medisin ved fem skoler i Irland. Studiet tar mellom fem og seks år. Opptak er basert på fagkrav, snitt og opptakstesten HPAT som avholdes i Irland én gang i året. Du kan kun søke med førstegangsvitnemål. Søknadsfrist er 1. februar.

Hvor kan jeg studere?

Du kan studere medisin ved følgende fem læresteder:

Opptakskrav

Gjelder bare fag tatt i løpet av vanlig treårig videregående skole. Du kan kun søke med førstegangsvitnemål; du kan altså ikke forbedre karakterer eller supplere fag som privatist etter videregående.  

 • Matte R1 (evt. S1+S2)
 • Engelsk fra tredje klasse (evt. TOEFL eller IELTS test) OBS! Trinity krever språktest.
 • 5-årige studieløp: To realfag (enten Kjemi 2, Biologi 2 eller Fysikk 2)
 • 6-årige studieløp: Ett realfag (enten Kjemi 1, Biologi 1 eller Fysikk 1)
 • HPAT-testen

 Oversikt over opptakskrav for medisin i Irland: Undergraduate entry to medicine 2018 (pdf).

Se også film fra ANSAs temakveld om studier i Irland for nærmere forklaring

ANSA gjør oppmerksom på at denne tabellen kun er veiledende. 

 

* Engelskkrav kan suppleres med en TOEFL test (iBT) med score 90, eller med en IELTS test med score 6.5.

Omregning av snitt

Irske universiteter regner ut snittet ditt med utgangspunkt i dine fem beste karakterer fra ulike fag på vitnemålet.

Alle karakterene fra vitnemålet legges inn i en omregningskalkulator som regner ut gjennomsnittet av de fem beste karakterene. Eksamenskarakterer teller mer enn  enn standpunktkarakterer. 

Du kan få maks 600 IPS (poeng) etter omregningen. Du vil få 25 ekstrapoeng dersom du har karakter 3 eller bedre i R2-matte. Maksimal poengsum blir da 625 IPS. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.) 

Dersom du har spørsmål vedrørende omregning av snitt, anbefales det å ta direkte kontakt med opptakskontoret ved universitetet du søker til.

Bruk tabellen nedenfor for å se hva ditt norske snitt tilsvarer i IPS:

 

Snitt over 550 blir justert ned

Poengsum over 550 IPS blir juster ned. Dette fordi at opptaksprøven HPAT også skal telle for opptaket. Se tabellen nedenfor:

         IPS                         Nedjustert IPS for søkere til medisin

Nedjusteringstabell

 

HPAT-testen

HPAT-testen er en 2 1/2 timelang papirbasert multiple choice test som er delt i tre deler. Den måler kandidatens logiske resonnement og problemløsningsferdigheter, så vel som ikke-verbal argumentasjon og evnen til å forstå menneskers tanker, atferd og/eller intensjoner. Du trenger ingen realfagkunnskaper for å ta testen.

Påmeldingsfrist: 20.januar 2018.

Testdato: 24. februar 2018 i Irland.

Informasjonsbrosjyre om HPAT-testen 2018. 

Det koster €135 å ta testen, og du kan kjøpe en forberedelses brosjyre etter registrering for €22.

Maks score på testen er 300. Merk at nesten ingen testtakere får mer enn 200 poeng.

Øv deg på HPAT-testen med eksempeloppgaver: eksempel 1eksempel 2eksempel 3

Ditt snitt legges sammen med din HPAT-score

For eksempel:

 • Du har 5 eksamenskarakterer på vitnemålet: 6, 5, 5, 5 og 5. Og et standpunkt på 6 (alle karakterer i ulike fag). Dette tilsvarer 596 poeng (se tabellen for omregning av snitt)
 • Siden du søker på medisin, blir snittet nedjustert til 560 poeng (se tabellen for nedjustert snitt for søkere til medisin)
 • Du tar HPAT og scorer 170 poeng.
 • Ditt endelig snitt er 560 + 170 = 730 poeng

Minimum poengsnitt for å komme inn i 2017

 • Trinity College Dublin: 731
 • Royal College of Surgeons, Dublin: 728
 • University College Dublin: 734
 • National University of Ireland, Galway: 724
 • University College Cork: 726

Slik søker du

Du søker gjennom Central Application Office (CAO). Søknadsperioden er mellom 4. november og 1. februar.  Du finner en detaljert forklaring om hvordan du søker på ANSAs side om studier i Irland. 

Vi har hatt besøk fra opptakskontoret fra RSCI, som holdt en presentasjon om hvordan du søker på medisinutdanning i Irland. Presentasjonen kan du ser her.

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Irland er ett av 11 EU/EØS-land som har obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen. Det betyr at dersom du studerer medisin i Irland, må du gjennomføre praktisk tjeneste etter endt studie, for å få autorisasjon som lege i Irland. Du må ha autorisasjon i Irland for å kunne søke om autorisasjon i Norge. Du kan lese mer om autorisasjon på Helsedirektoratet sine sider.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering

I 2009 bestemte irske myndigheter at norske studenter skal få ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Det betyr at det er mye rimeligere å studere medisin i Irland enn i Storbritannia. Har du ikke startet på en universitetsutdannelse, kan du være berettiget å betale free fees.  Dersom du ikke kvalifiserer til free fees, kan du kvalifisere til EU fees.

Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 3000

    

         € 4000-8000

 

         € 10000-30000

   

De fleste norske studenter som studerer medisin i Irland betaler free-fees på ca. 28 000 NOK i året

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Lånekassen gir støtte til medisinutdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.

Bildebanner: Biblioteket på Trinity College. (Foto: Morgennebel)