Medisinstudiet i Frankrike varer fra ni til elleve år, og undervisningsspråket er fransk. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til forberedende språkopplæring.

Om utdanningen

Det første året av medisinutdanningen i Frankrike kalles PACES. Dette året består av fellesundervisning med kandidater til medisin-, tannlege-, farmasi og jordmorutdanningen. Etter dette året av utdanningen konkurrerer man med resten av førsteårsstudentene om en plass på 2. året av medisinstudiet, og kun 10- 15 % av studentene kommer videre. Resten av utdanningen er inndelt i en toårig førsteavdeling (premier cycle), en treårig andreavdeling (deuxième cycle) og en avsluttende tredjeavdeling (troisième cycle). Tredjeavdeling er normert til enten tre, fire eller fem år, avhengig av om man velger å utdanne seg til allmennpraktiker eller spesialist. 

Undervisningsspråk og språkstøtte

Undervisningsspråket er fransk. Via Lånekassen kan du få støtte til lengre språkkurs eller et kortere språkkurs

Hvordan finne aktuelle læresteder

Læresteder i Frankrike med studier i medisin (Onisep)

Opptakskrav

Du bør ha fordypning i realfag fra videregående for å begynne på det første året av studiet (men det er ikke et krav). I Frankrike har de fleste tatt BAC Scientifique (realfaglig linje på videregående) før de begynner på 1. året. 

Søknadsprosess

Du søker via det franske samordnede opptaket Parcoursup

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Medisinutdanningen koster 184 euro i året. Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder.