Medisinstudiet i Frankrike varer fra ni til elleve år, og undervisningsspråket er fransk. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til forberedende språkopplæring.

Om utdanningen

Det første året av medisinutdanningen i Frankrike kalles PACES. Dette året består av fellesundervisning med kandidater til medisin-, tannlege-, farmasi og jordmorutdanningen. Etter dette året av utdanningen konkurrerer man med resten av førsteårsstudentene om en plass på 2. året av medisinstudiet, og kun 10- 15 % av studentene kommer videre. Resten av utdanningen er inndelt i en toårig førsteavdeling (premier cycle), en treårig andreavdeling (deuxième cycle) og en avsluttende tredjeavdeling (troisième cycle). Tredjeavdeling er normert til enten tre, fire eller fem år, avhengig av om man velger å utdanne seg til allmennpraktiker eller spesialist. 

Undervisningsspråk og språkstøtte

Undervisningsspråket er fransk. Via Lånekassen kan du få støtte til et tilretteleggingssemester med språkundervisning eller et forberedende språkkurs. Du kan også få støtte til ettårige studier i språk og kultur.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Læresteder i Frankrike med studier i medisin (Onisep)

Opptakskrav

Du bør ha fordypning i realfag fra videregående for å begynne på det første året av studiet (men det er ikke et krav). I Frankrike har de fleste tatt BAC Scientifique (realfaglig linje på videregående) før de begynner på 1. året. 

Søknadsprosess

Du søker via det franske samordnede opptaket Parcoursup

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Medisinutdanningen koster 184 euro i året. Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder.